Η Εταιρεία    Νέα    Σύνδεσμοι    Επισκεφθείτε μας    Επικοινωνία      
English

 Η μεγαλύτερη εταιρία σήμανσης στην Ελλάδα
Πινακίδες σημάνσης ΚΟΚ

Η κατασκευή των πινακίδων σήμανσης του Κ.Ο.Κ. διέπεται από τις πρότυπες τεχνικές προδιαγραφές Σ 303-74, Σ 306-74. Σ 310 και Σ 311. Η διάρκεια ζωής των πινακίδων κυμένεται από 7 - 12 χρόνια ανάλογα με τον χρησιμοποιούμενο τύπο της αντανακλαστικής μεμβράνης. Τα υλικά που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή τους πρέπει να είναι άριστης ποιότητας ώστε να επιτελούν κατά τον καλύτερο τρόπο τον σοβαρότατο σκοπό για τον οποίο τοποθετούνται αλλά και για να μεγιστοποιούν την διάρκεια ζωής τους. Για τις πινακίδες αναγγελίας κινδύνου, τις ρυθμιστικές, τις πρόσθετες και τις μικρές πληροφοριακές χρησιμοποιήται επίπεδο φύλλο αλουμινίου κράμματος AlMg2. Εάν οι επίπεδες πληροφοριακές πινακίδες υπερβαίνουν το 1 τμ. θα πρέπει να ενισχύονται με πρόσθετες νευρώσεις ή περιμετρικά να στρατζάρονται ώστε να αποκτούν τις απαιτούμενες αντοχές. Για τις μεγαλύτερες πληροφοριακές πινακίδες γεφυρών χρησιμοποιούνται φύλλα από προφίλ αλουμινίου κράμματος τύπου 6060 τα οποία συναρμολογούμενα κατά πλάτος μεταξύ τους σχηματίζουν την τελική επιφάνεια της πινακίδας. Η αντανακλαστικότητα των πινακίδων σήμανσης  επιτυγχάνεται με τη χρήση αντανακλαστικών μεμβρανών. Σήμερα χρησιμοποιούνται τριών ειδών αντανακλαστικές μεμβράνες ανάλογα με τη χρήση τους. Τύπου Ι, Τύπου ΙΙ και Τύπου ΙΙΙ. Επίσης υπάρχει η δυνατότητα χρήσης υλικών αντιρρυπαντικής επάλλειψης για προστασία των πινακίδων από βανδαλισμούς. Η εταιρεία μας κατασκευάζει πινακίδες για όλες τις χώρες του κόσμου.

Πινακίδες σημάνσης Κ.Ο.Κ.Πινακίδες σημάνσης Κ.Ο.Κ.

Αρχική \ Προϊόντα \ Πινακίδες σήμανσης \ Πινακίδες σημάνσης ΚΟΚ
Πινακίδες σήμανσης ΚΟΚ
K. XΡΟΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε. Βιομηχανία υλικών σημάνσεως
Κεντρικό: 570 22 Βιομηχανική περιοχή Θεσσαλονίκης, Τηλ. 2310 797.802 Fax. 2310 797.880
Υποκατάστημα: Ναυπλίου 21, 144 52 Μεταμόρφωση Αττικής, Τηλ. 210 2846.904 Fax. 210 2846.906
www.odosimansi.gr, e-mail : odosimansi@tee.gr
Login Υπενθύμιση κωδικού 

active³ 4.7 · © 2000 - 2010 IPS Ltd · Όροι χρήσης