ΣΤΑΘΕΡΟΣ ΦΡΑΧΤΗΣ

ΦΡΑΧΤΕΣ

ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟΣ ΦΡΑΧΤΗΣ

Ο πλαστικός φράχτης είναι κατασκευασμένος από πολυεθυλαίνιο υψηλής αντοχής (HPPE). Το χρώμα του είναι κίτρινο και στην μπροστινή του όψη φέρει ερυθρόλευκη μεμβράνη. Διαθέτει υψηλή αντοχή στις καιρικές συνθήκες και είναι ιδιαίτερα ανθεκτικός σε μηχανικές κρούσεις. Το μήκος του είναι 250 cm σε ανάπτυξη με ύψος 96 cm. Διαθέτει ειδικό μηχανισμό αγκύρωσης για τη σύνδεσή του με όμοια εμπόδια του κατά μήκος ή το σχηματισμό τετράπλευρου. Έχει διάφορες εφαρμογές όπως διαχωρισμός κυκλοφορίας, περίφραξη επικίνδυνων σημείων, περίφραξη φρεατίων υπό κατασκευή, κ.ά.

 

ΣΤΑΘΕΡΟΣ ΦΡΑΧΤΗΣ

Ο σταθερός φράχτης είναι κατασκευασμένος από πολυεθυλαίνιο υψηλής αντοχής (HPPE). Το χρώμα του είναι κόκκινο και στην μπροστινή του όψη φέρει λευκή αντανακλαστική μεμβράνη. Διαθέτει υψηλή αντοχή στις καιρικές συνθήκες και είναι ιδιαίτερα ανθεκτικός σε μηχανικές κρούσεις. Το μήκος του είναι 195 cm με ύψος 100 cm. Διαθέτει ειδικό μηχανισμό αγκύρωσης για τη σύνδεσή του με όμοια εμπόδια κατά μήκος ή για το σχηματισμό τετράπλευρου. Έχει διάφορες εφαρμογές όπως διαχωρισμός κυκλοφορίας, περίφραξη επικίνδυνων σημείων, περίφραξη φρεατίων υπό κατασκευή, κ.ά.