ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

E-MAIL

Μπορείτε να επικοινωνήστε μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση odosimansi@tee.gr

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

(κεντρικό – ωράριο λειτουργίας: 7:30 έως 16:00 – υπάρχει και δυνατότητα παραλαβής των εμπορευμάτων και εκτός των ωρών λειτουργιάς, μετά από επικοινωνία με την εταιρία μας)

Τηλέφωνο: 0030 2310797802 – Φαξ: 0030 2310797880 – 570 22 Βιομηχανική περιοχή Θεσσαλονίκης, Τ.Θ.41

Χάρτης Οδηγίες πως θα μας βρείτε

ΑΘΗΝΑ

(υποκατάστημα – ωράριο λειτουργίας: 7:30 έως 16:00)

Tηλέφωνο: 0030 2102846904 – Φαξ: 0030 2102846906 – Ναυπλίου 21, 144 52 Μεταμόρφωση Αττικής

Χάρτης

ΛΕΥΚΩΣΙΑ

(υποκατάστημα)

Tηλέφωνο: 0035 722264722 – Φαξ: 0035 722253461 – ΝΙΚ. Στουρναρα 2, Τ.Κ. 2660 Κοκκινοτριμυθιά Κύπρος

Χάρτης