ΑΝΑΛΑΜΠΟΝ ΒΕΛΟΣ ΜΕ LED

ΑΝΑΛΑΜΠΟΝ ΒΕΛΟΣ ΜΕ LED

Κατασκευάζεται σύμφωνα με τις γερμανικές προδιαγραφές και τους τεχνικούς όρους οδικής ασφάλειας για αναλάμποντες φανούς. Η φωτεινή ένδειξη βέλους «δεξιά» ή «αριστερά», φαίνεται από απόσταση μεγαλύτερη των 500 m. Αυτό δίνει τον απαιτούμενο χρόνο ώστε να μειώσουν ταχύτητα ή να προετοιμαστούν για να αλλάξουν λωρίδα οι οδηγοί των διερχόμενων οχημάτων, όταν το βέλος χρησιμοποιείται σε εργοταξιακή σήμανση, ενώ προστατεύει και τους εργαζομένους στην συντήρηση των αυτοκινητοδρόμων όταν βρίσκεται τοποθετημένο επάνω σε βραδυκίνητο όχημα.

Χαρακτηριστικά : 7 λάμπες LED, με διάμετρο Φ10, υψηλής φωτεινότητας, είναι τοποθετημένες επάνω σε μεταλλική κατασκευή υψηλής αντοχής, απολύτως στεγανής, διαστάσεων 60x60 cm. Υπάρχει ενσωματωμένο φωτοκύτταρο για να μειώνει την φωτεινότητα κατά την διάρκεια της νύχτας και να την αυξάνει την ημέρα. Το βέλος σχηματίζεται από αντανακλαστική μεμβράνη. Λειτουργεί με μπαταρία 12V-170Ah.

Εφαρμογές : Εργοτάξια, εκτροπή κυκλοφορίας, προσωρινή σήμανση σε όλες τις κατηγορίες οδικών δικτύων, οχήματα συντήρησης αυτοκινητοδρόμων, κ.ά.