ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ (ΤΡΕΙΛΕΡ)

ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ (ΤΡΕΙΛΕΡ)

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Ενώ η σήμανση ενός μόνιμου χώρου εργασίας μπορεί να γίνει εύκολα με τη μόνιμη εγκατάσταση προειδοποιητικών πινακίδων, φανών κλπ. η σήμανση ενός έργου με μεταβαλλόμενες θέσεις εργασίας όπως π.χ.

 • Κατασκευή νέου ασφαλτικού τάπητα
 • Συντήρηση ασφαλτικών οδοστρωμάτων
 • Τοποθέτηση και συντήρηση στηθαίων ασφαλείας και λοιπών υλικών σημάνσεως
 • Κατασκευή ή συντήρηση πρασίνου σε κεντρικές ή πλάγιες νησίδες αυτοκινητοδρόμων κλπ., επιτυγχάνεται μόνο με την κινητή μονάδα σήμανσης εργοταξίου που προσαρμόζεται σε οποιοδήποτε φορτηγό αυτοκίνητο και δύναται αναλόγως της περιπτώσεως να χρησιμοποιηθεί κατά δύο τρόπους :
 1. Για μεταβαλλόμενες θέσεις εργασίας, όπου κάθε θέση εργασίας έχει μια αρκετά μεγάλη χρονική διάρκεια π.χ. > 1 ½ ώρας, η κινητή μονάδα σήμανσης εργοταξίου αποσυνδέεται από το φορτηγό και παραμένει στην θέση επισήμανσης κινδύνου για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται.
 2. Για συνεχώς μεταβαλλόμενες θέσεις εργασίας, η κινητή μονάδα παραμένει σταθερά προσαρμοσμένη στο φορτηγό, το οποίο κινούμενο ακολουθεί τις πιο πάνω συνεχώς μεταβαλλόμενες θέσεις εργασίας.

Η κινητή μονάδα σήμανσης κινδύνου διαχωρίζεται σε τρεις κατηγορίες ανάλογα με το μέγεθος και τη δυνατότητα μεταφοράς ωφέλιμου φορτίου:

 • Μεγάλη κινητή μονάδα σήμανσης κινδύνου τύπου ΚΜΕΚ 1

 • Μεγάλη κινητή μονάδα σήμανσης κινδύνου τύπου ΚΜΕΚ 1Α

 • Μικρή κινητή μονάδα σήμανσης κινδύνου τύπου ΚΜΕΚ 2

ΚΜΕΚ 1

Η μονάδα αυτή αποτελείται από:

Από ένα TRAILER με όλο το σύστημα επισήμανσης κινδύνου (σταθερό κάτω μέρος και αναδιπλούμενη ανωδομή που φέρει το προειδοποιητικό σύστημα επισήμανσης). Όλος ο φορέας της κινητής μονάδας μπορεί να είναι γαλβανισμένος εν θερμώ (προαιρετικά).

O εξοπλισμός του TRAILER περιλαμβάνει :

 • Μία περιμετρική ζέμπρα πλάτους 40 εκ. με αντανακλαστικό υλικό τύπου ΙΙ
 • Μία πινακίδα Ρ52 εξαιρετικά μεγάλων διαστάσεων (D=1,50 m.) ρυθμιζόμενη μηχανικά στις θέσεις ‘’πήγαινε δεξιά’’ πήγαινε αριστερά’
 • Κοτσαδόρο μεταβλητού ύψους, ώστε να είναι δυνατή η προσαρμογή σε οποιοδήποτε φορτηγό ή κατ’ επιλογήν κοτσαδόρο για μικρό όχημα.
 • Φώτα πορείας, φλας, ομίχλης και στοπ που συνδέονται με το ηλεκτρικό σύστημα του αυτοκινήτου α) για μεταφορά με φορτηγό, λυχνίες 24V β) για μεταφορά με μικρό όχημα, λυχνίες 12V
 • Θέση τοποθέτησης πινακίδας κυκλοφορίας
 • Μηχανικό χειρόφρενο και στους δύο τροχούς που μαζί με ένα σύστημα πτυσσόμενων στηριγμάτων εξασφαλίζει πλήρη ευστάθεια στη μονάδα, όταν αποσυνδέεται από το όχημα που τη μεταφέρει.
 • Μεταλλικό κιβώτιο γαλβανιζέ, εξωτερικών διαστάσεων 81x52x35cm, προσαρμοσμένο στο εμπρός μέρος το οποίο περιέχει την ηλεκτρονική συσκευή ελέγχου και χώρο για : α) τοποθέτηση μπαταρίας 180 ΑH / 12V και β) τροφοδοτικό ισχύος 220/24V , σε περίπτωση απευθείας σύνδεσης της μονάδας με παροχή 220V.

Η ανωδομή του TRAILER περιλαμβάνει :

 • Μια περιμετρική ζέμπρα, πλάτους 40 εκ. με αντανακλαστικό υλικό τύπου ΙΙ.
 • Δύο αναλάμποντες φανούς τεχνολογίας LED, διαμέτρου Φ300mm με συχνότητα αναλαμπών 60/λεπτό, κατηγορίας L9M σύμφωνα με το ΕΝ12352.
 • 25 φανούς με λάμπες τεχνολογίας LED διαμέτρου Φ200mm με χρήση LED υψηλής φωτεινότητας, κατηγορίας L8H σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό εναρμονισμένο πρότυπο ΕΝ12352.
 • Σύστημα καλωδιώσεων που συνδέει τους φανούς με την ηλεκτρονική συσκευή ελέγχου που βρίσκεται στο κιβώτιο του ΤRAILER.

Διαστάσεις
Πλάτος: 2.1 μέτρα
Ύψος: 2.28 μέτρα
Ύψος με την ανωδομή ανυψωμένη: 4.02 μέτρα
Μήκος 3.15 μέτρα

Λειτουργία
Οι λάμπες LED όταν η κινητή μονάδα σήμανσης εργοταξίου έχει αποσυνδεθεί από το φορτηγό, λειτουργούν με μια μπαταρία 12V/180AH. Σε περίπτωση που αυτή είναι προσαρμοσμένη στο όχημα λειτουργούν με τη μπαταρία του οχήματος 12V-24V, ενώ ταυτόχρονα γίνεται και φόρτιση του συσσωρευτή των 180ΑΗ. Εφόσον η μονάδα τεθεί σε λειτουργία, δίδεται η κυκλοφορία κατ’ επιλογήν δεξιά ή αριστερά, αναβοσβήνοντας συνεχώς το αριστερό ή δεξιό φωτεινό τόξο. Ένας ηλιακός διακόπτης (SOLAR) φροντίζει για τη μείωση της έντασης φωτισμού των LED τη νύκτα, έτσι ώστε να μην δημιουργούν τύφλωση στους οδηγούς.

ΚΜΕΚ 1Α

Η μονάδα αυτή αποτελείται από:

Από ένα TRAILER με όλο το σύστημα επισήμανσης κινδύνου (σταθερό κάτω μέρος, ανοιχτό μεταλλικό χώρο αποθήκευσης και αναδιπλούμενη ανωδομή που φέρει το προειδοποιητικό σύστημα επισήμανσης). Όλος ο φορέας της κινητής μονάδας μπορεί να είναι γαλβανισμένος εν θερμώ (προαιρετικά)

O εξοπλισμός του TRAILER περιλαμβάνει :

 • Μία περιμετρική ζέμπρα πλάτους 40 εκ. με αντανακλαστικό υλικό τύπου ΙΙ
  Μία πινακίδα Ρ52 εξαιρετικά μεγάλων διαστάσεων (D=1,50 m.) ρυθμιζόμενη μηχανικά στις θέσεις ‘’πήγαινε δεξιά’’ πήγαινε αριστερά’’
 • Κοτσαδόρο μεταβλητού ύψους, ώστε να είναι δυνατή η προσαρμογή σε οποιοδήποτε φορτηγό ή κατ’ επιλογήν κοτσαδόρο για μικρό όχημα.
 • Φώτα πορείας, φλας, ομίχλης και στοπ που συνδέονται με το ηλεκτρικό σύστημα του αυτοκινήτου α) για μεταφορά με φορτηγό, λυχνίες 24V β) για μεταφορά με μικρό όχημα, λυχνίες 12V
 • Θέση τοποθέτησης πινακίδας κυκλοφορίας
 • Μηχανικό χειρόφρενο και στους δύο τροχούς που μαζί με ένα σύστημα πτυσσόμενων στηριγμάτων εξασφαλίζει πλήρη ευστάθεια στη μονάδα, όταν αποσυνδέεται από το όχημα που τη μεταφέρει.
 • Προαιρετικά η μονάδα διατίθεται με ηλεκτρονικό βραχίονα η χρήση του οποίου μπορεί να γίνει και με τηλεχειρισμό και οποίος ανασηκώνει την ανωδομή της μονάδας σε κάθετη θέση, αλλά και την κατεβάζει σε οριζόντια θέση.
 • Μεταλλικό ανοιχτό χώρο αποθήκευσης με δυνατότητα μεταφοράς μέχρι και 200 κιλών ωφέλιμου φορτίου.
 • Μεταλλικό κιβώτιο γαλβανιζέ, εξωτερικών διαστάσεων 81x52x35cm, προσαρμοσμένο στο εμπρός μέρος το οποίο περιέχει την ηλεκτρονική συσκευή ελέγχου και χώρο για : α) τοποθέτηση μπαταρίας 180 ΑH / 12V-24V και β) τροφοδοτικό ισχύος 220/24V , σε περίπτωση απευθείας σύνδεσης της μονάδας με παροχή 220V.

Η ανωδομή του TRAILER περιλαμβάνει :

 • Μια περιμετρική ζέμπρα, πλάτους 40 εκ. με αντανακλαστικό υλικό τύπου ΙΙ.
 • Δύο αναλάμποντες φανούς τεχνολογίας LED, διαμέτρου Φ300mm με συχνότητα αναλαμπών 60/λεπτό, κατηγορίας L9M σύμφωνα με το ΕΝ12352.
 • 25 φανούς με λάμπες τεχνολογίας LED διαμέτρου Φ200mm με χρήση LED υψηλής φωτεινότητας, κατηγορίας L8H σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ12352.
 • Σύστημα καλωδιώσεων που συνδέει τους φανούς με την ηλεκτρονική συσκευή ελέγχου που βρίσκεται στο κιβώτιο του ΤRAILER.

Διαστάσεις
Πλάτος: 2.1 μέτρα
Ύψος: 2.28 μέτρα
Ύψος με την ανωδομή ανυψωμένη: 4.02 μέτρα
Μήκος 3.15 μέτρα

Λειτουργία
Οι λάμπες LED όταν η κινητή μονάδα σήμανσης εργοταξίου έχει αποσυνδεθεί από το φορτηγό, λειτουργούν με μια μπαταρία 12V/180AH. Σε περίπτωση που αυτή είναι προσαρμοσμένη στο όχημα λειτουργούν με τη μπαταρία του οχήματος 12V-24V, ενώ ταυτόχρονα γίνεται και φόρτιση του συσσωρευτή των 180ΑΗ. Εφόσον η μονάδα τεθεί σε λειτουργία, δίδεται η κυκλοφορία κατ’ επιλογήν δεξιά ή αριστερά, αναβοσβήνοντας συνεχώς το αριστερό ή δεξιό φωτεινό τόξο. Ένας ηλιακός διακόπτης (SOLAR) φροντίζει για τη μείωση της έντασης φωτισμού των LED τη νύκτα, έτσι ώστε να μην δημιουργούν τύφλωση στους οδηγούς.

 

ΚΜΕΚ 2

Η μονάδα αυτή αποτελείται από:

Από ένα TRAILER με όλο το σύστημα επισήμανσης κινδύνου (σταθερό κάτω μέρος και αναδιπλούμενη ανωδομή που φέρει το προειδοποιητικό σύστημα επισήμανσης). Όλος ο φορέας της κινητής μονάδας μπορεί να είναι γαλβανισμένος εν θερμώ (προαιρετικά)

O εξοπλισμός του TRAILER περιλαμβάνει :

 • Μία περιμετρική ζέμπρα πλάτους 30 εκ. με αντανακλαστικό υλικό τύπου ΙΙ.
 • Μία πινακίδα K20 πλευράς 1.00 μ.
 • Κοτσαδόρο μεταβλητού ύψους, ώστε να είναι δυνατή η προσαρμογή σε οποιοδήποτε φορτηγό ή κατ’ επιλογήν κοτσαδόρο για μικρό όχημα.
 • Φώτα πορείας, φλας, ομίχλης και στοπ που συνδέονται με το ηλεκτρικό σύστημα του αυτοκινήτου α) για μεταφορά με φορτηγό, λυχνίες 24V β) για μεταφορά με μικρό όχημα, λυχνίες 12V
 • Θέση τοποθέτησης πινακίδας κυκλοφορίας
 • Μηχανικό χειρόφρενο και στους δύο τροχούς που μαζί με ένα σύστημα πτυσσόμενων στηριγμάτων εξασφαλίζει πλήρη ευστάθεια στη μονάδα, όταν αποσυνδέεται από το όχημα που τη μεταφέρει.
 • Μεταλλικό κιβώτιο γαλβανιζέ, προσαρμοσμένο στο εμπρός μέρος, για: α) τοποθέτηση μπαταρίας 180 ΑH / 12V-24V και β) τροφοδοτικό ισχύος 220/24V , σε περίπτωση απευθείας σύνδεσης της μονάδας με παροχή 220V.

Η ανωδομή του TRAILER περιλαμβάνει :

 • Μια περιμετρική ζέμπρα, πλάτους 30 εκ. με αντανακλαστικό υλικό τύπου ΙΙ.
 • Ειδική μεταλλική επιφάνεια, διαστάσεων 80×80 cm με 15 φανάρια τεχνολογίας LED, διαμέτρου 100mm. Τα φανάρια χρησιμοποιούν LEDs πολύ υψηλής αντανακλαστικότητας. Μπορούν να απεικονίσουν βέλος με κατεύθυνση δεξιά ή αριστερά, παλλόμενο. Η επιλογή λειτουργίας γίνεται με την ρύθμιση κατάλληλου διακόπτη.
 • Δύο αναλάμποντες φανούς τεχνολογίας LED, διαμέτρου Φ300mm με συχνότητα αναλαμπών 60/λεπτό, κατηγορίας L9M σύμφωνα με το ΕΝ12352.
  Οι αναλάμποντες φανοί έχουν φωτοκύτταρο για τη μείωση της εντάσεως του φωτισμού των φανών τη νύχτα.

Λειτουργία
Οι λάμπες Φ300mm και το φωτεινό βέλος όταν η κινητή μονάδα σήμανσης εργοταξίου έχει αποσυνδεθεί από το όχημα, λειτουργούν με μια μπαταρία 12V/180AH. Σε περίπτωση που αυτή είναι προσαρμοσμένη στο όχημα, λειτουργούν με την ηλεκτρικη αντοχη του αυτοκινητου/ φορτηγου (12v-14v), με συχνοτητα αναλαμπων 60/λεπτο ΚΑΙ κατηγορίας L2tt συμφωνα με το ΕΝ12352.

Πιστοποιήσεις / Δυνατότητες

Όλοι οι παραπάνω τύποι κινητών μονάδων σήμανσης κινδύνου είναι πιστοποιημένοι ο κάθε ένας τους ως ρυμουλκούμενο ειδικής χρήσης, κατηγορίας Ο1, σύμφωνα με την διαδικασία ECWVTA (EC Whole Vehicle Type Approval) της οδηγίας (directive) EN 46/2007 όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό της Επιτροπής Νο 2015/166. EC έγκριση τύπου αριθμός: e11*2007/46*3234*00.

Προαιρετικά
Σε περιπτώσεις τοποθέτησης της μονάδας σήμανσης κινδύνου σε θέσεις όπου η συνεχής, ελεγχόμενη και αδιάλειπτη λειτουργία της είναι σημαντική, είναι δυνατή η τοποθέτηση ηλεκτρονικής συσκευής στην μονάδα για τον έλεγχο του επιπέδου επάρκειας του συσσωρευτή. Σε περίπτωση που η τάση του συσσωρευτή πλησιάσει το κρίσιμο επίπεδο αποφόρτισης του συσσωρευτή η συσκευή ειδοποιεί με SMS για την ανάγκη αλλαγής του συσσωρευτή με άλλον φορτισμένο. Αυτή η δυνατότητα μπορεί να εγκατασταθεί και στους τρεις παραπάνω τύπους κινητών μονάδων σήμανσης.

Οι πιστοποιημένες μονάδες σήμανσης κινδύνου που αναφέρθηκαν κατασκευάζονται στο εργοστάσιο μας στη ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ στη Σίνδο Τ.Κ. 57022, τηλ. 2310797802, φαξ 2310797880, στο οποίο τηρούνται όλες οι απαιτήσεις των προτύπων ISO 9001, ISO 14001 & ISO 18001 από εξειδικευμένο προσωπικό.