ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΣ ΚΛΩΒΟΣ

ΚΛΩΒΟΣ ΦΑΝΩΝ

Ο προστατευτικός κλωβός είναι μία μεταλλική κατασκευή η οποία αποτελείται από μία τσιμεντένια βάση στο κάτω μέρος του και ένα μεταλλικό κλουβί στο επάνω μέρος του. Η σύνδεση αυτών των δύο γίνεται με μία κοιλοδοκό. Οι εσωτερικές διαστάσεις του κλουβιού είναι 40Χ24Χ24cm και μπορεί να τοποθετηθεί στο εσωτερικό του ένας αναλάμπων φανός. Η τσιμεντένια βάση έχε διαστάσεις 30Χ30Χ15cm και προσφέρει ιδιαίτερη σταθερότητα. Ο κλωβός βάφεται σε κίτρινη απόχρωση έτσι ώστε όταν τοποθετείται σε εργοτάξιο επί οδού να είναι ορατός από μεγάλη απόσταση στους διερχόμενους οδηγούς. Το συνολικό ύψος όλης της κατασκευής είναι 1,63m και επειδή κατασκευάζεται εξολοκλήρου στο εργοστάσιο μας οι διαστάσεις του μπορούν να προσαρμοστούν στις ανάγκες του πελάτη.