ΦΘΟΡΙΖΟΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΠΛΕΓΜΑ

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΠΛΕΓΜΑ

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΠΛΕΓΜΑ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ

Κατάλληλο για να απαγορεύει την είσοδο και να προειδοποιεί τα διερχόμενα οχήματα και τους πεζούς για τους χώρους εκτέλεσης έργων. Μπορεί να τοποθετηθεί εύκολα και εξαιτίας του ιδιαίτερα ανθεκτικού υλικού του, μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί πολλές φορές.

Χαρακτηριστικά :Το προστατευτικό πλέγμα περίφραξης είναι κατασκευασμένο από πολυαιθυλένιο υψηλής αντοχής, χρώματος πορτοκαλί. Είναι υλικό ανθεκτικό στην έκθεση σε εξωτερικές συνθήκες. Έχει ύψος 100 cm και μήκος 50 m. Το ειδικό του βάρος είναι περίπου 140 gr/m2.

Εφαρμογές : Σε εργοτάξια μακράς ή μικρής διάρκειας, σε αυτοκινητόδρομους και σε αστικές περιοχές, για την οριοθέτηση στρατιωτικών περιοχών, για την προστασία από την πτώση βράχων, σε οικοδομές υπό κατασκευή, κ.ά.

 


ΦΘΟΡΙΖΟΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΠΛΕΓΜΑ

Κατάλληλο για να απαγορεύει την είσοδο και να προειδοποιεί τα διερχόμενα οχήματα και τους πεζούς για τους χώρους εκτέλεσης έργων. Μπορεί να τοποθετηθεί εύκολα και εξαιτίας του ιδιαίτερα ανθεκτικού υλικού του, μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί πολλές φορές.


Χαρακτηριστικά
:Το προστατευτικό δίχρωμο πλέγμα σήμανσης είναι κατασκευασμένο από HDPE MONOFIL , μαλακό στην αφή και πολύ ανθεκτικό στην χρήση του. Το χρώμα του είναι πορτοκαλί και επάνω στην επιφάνειά του υπάρχουν τρεις κίτρινες φθορίζουσες ταινίες που κάνουν εύκολη την επισήμανσή του τόσο κατά την διάρκεια της ημέρας όσο και της νύχτας. Έχει ύψος 100 cm και μήκος 100 m.

Εφαρμογές : Σε εργοτάξια μακράς ή μικρής διάρκειας, σε αυτοκινητόδρομος και σε αστικές περιοχές, για την οριοθέτηση στρατιωτικών περιοχών, για την προστασία από την πτώση βράχων, σε οικοδομές υπό κατασκευή, κ.ά.

 


ΠΛΕΓΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

Κατάλληλο για να προστατεύει υπόγεια καλώδια. Επίσης συμβάλλει στην άμεση επισήμανση του αντίστοιχου υπόγειου καλωδίου. Τοποθετείται σχετικά εύκολα και έχει υψηλή αντίσταση στη σήψη.

Χαρακτηριστικά :Το προστατευτικό πλέγμα περίφραξης είναι κατασκευασμένο από πολυαιθυλένιο υψηλής αντοχής, χρώματος πορτοκαλί. Είναι υλικό ανθεκτικό στην έκθεση σε εξωτερικές συνθήκες. Έχει ύψος 30 cm και μήκος 100 m.

Εφαρμογές : Σε εκσκαφές και κατασκευή υπογείων δικτύων αγωγών και καλωδίων.

 

 

ΔΙΧΤΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ

Πρόκειται για δίχτυ επισήμανσης υπογείων δικτύων αγωγών. Τοποθετείται σε εκσκαφές που περνούν αγωγοί νερού, καλωδίων ρεύματος, τηλεπικοινωνιών  και σε αγωγούς φυσικού αερίου με σκοπό να επισημάνουν των κίνδυνο  αφενός και αφετέρου τον ίδιο τον αγωγό.

Χαρακτηριστικά : Παράγεται σε 3 χρώματα πορτοκαλί για αγωγούς με καλώδια ρεύματος, μπλε για αγωγούς νερού και κίτρινο για αγωγούς αερίου. Κατασκευάζεται από πολυαιθυλένιο υψηλής αντοχής με πλάτος από 0,30m έως 1,40m σε ρολά μήκους 100,200,300,500m. Έχει αντοχή στη σήψη και στις εξωτερικές συνθήκες.

Εφαρμογές : Το προϊόν αυτό τοποθετείται πάνω από τον αγωγό και θάβεται μέσα στο χαντάκι του αγωγού έτσι ώστε σε μετέπειτα σκαψίματα κοντά ή και πάνω στον αγωγό να μπορεί κανείς να διακρίνει και τον κίνδυνο αλλά και τον αγωγό αποφεύγοντας να προκαλέσει ζημία.