ΣΗΜΑΙΑ-ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΟΣ ΕΡΓΑΤΗΣ

ΣΗΜΑΙΑ ΕΡΓΩΝ

Σημαία έργων για επισήμανση κινδύνου και διαχείριση της κυκλοφορίας κατάλληλη για εργοταξιακή χρήση. Χρησιμοποιείται σε έργα που εκτελούνται στους δρόμους καθώς το έντονο χρώμα της είναι ορατό από μεγάλη απόσταση και προειδοποιεί τους οδηγούς για εκτροπή της κυκλοφορίας. Ταυτόχρονα συμβάλλει στην προστασία των εργαζομένων του εργοταξίου. Συνδυάζεται με το σύστημα του εργοταξιακού εργάτη της εταιρείας μας.