ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Η ΟΔΟΣΗΜΑΝΣΗ Κ.ΧΡΟΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε. από ετών έχει ενσωματώσει την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη στην στρατηγική της ανάπτυξής της. Πιστεύοντας ότι η εταιρεία μας αποτελεί κομμάτι της κοινωνίας μας, θεωρούμε την κοινωνική ευθύνη κύρια συνιστώσα της λειτουργίας και της βιωσιμότητάς μας.

Η διοίκηση της εταιρείας έχοντας τους εργαζόμενους μέσα σε ένα οικογενειακό περιβάλλον, στηρίζεται σε μία ειλικρινή και αξιόπιστη σχέση με απώτερο σκοπό την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας. Σαν βασική και πρωταρχική αξία της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, θεωρούμε την απόλυτη ικανοποίηση τόσο των οικονομικών δικαιωμάτων των εργαζομένων όσο και των εργασιακών περιβαλλοντικών συνθηκών.

Ακόμα η ΟΔΟΣΗΜΑΝΣΗ Κ.ΧΡΟΝΗΣ ΑΒΕΕ θεωρεί ότι η σχέση του φυσικού περιβάλλοντος με την ανθρωπότητα υπήρξε ανέκαθεν μια σχέση αλληλεπίδρασης. Στα πλαίσια αυτού, εφαρμόζουμε ένα σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης με βασικό σκοπό την καθημερινή ελαχιστοποίηση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος από την παραγωγική μας διαδικασία. Ταυτόχρονα προσπαθούμε και για την μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων μέσα από την λειτουργία των γραφείων μας εφαρμόζοντας ολοκληρωμένα εσωτερικά προγράμματα ανακύκλωσης χαρτιού, πλαστικών υλών, συσκευασιών αλουμινίου και φορητών ηλεκτρικών στηλών. Επιπλέον θέτουμε σε εφαρμογή διαδικασίες για τον περιορισμό των εκτυπώσιμων σελίδων μας καθώς επίσης και την ελαχιστοποίηση της δαπάνης ηλεκτρικής ενέργειας, μέσω της αδρανοποίησης των ηλεκτρικών μας συσκευών κατά τη διάρκεια μη λειτουργίας τους. Η έκφραση κοινωνικής ευθύνης αποτελεί μέρος της επιχειρησιακής μας κουλτούρας.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Εκπαιδευτικό υλικό:

Η πολύχρονη παρουσία της εταιρείας μας στον ευαίσθητο χώρο της οδικής σήμανσης και ασφάλειας μας οδήγησε στην συμμετοχή μας και στην έκδοση ¨Οδηγού Κυκλοφοριακής Αγωγής για Νέους¨ ο οποίος απευθύνεται σε νέους σχολικής ηλικίας και τον οποίο μοιράζουμε κατ’έτος σε σχολεία.

Ενίσχυση Δημοσίων Ιδρυμάτων:

  • Ενισχύουμε οικονομικά Δημόσια Ιδρύματα όπως το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Θεσσαλονίκης και το ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης με τη δωρεά δύο ασθενοφόρων αυτοκινήτων.

1

Φιλανθρωπικό έργο:

  • Χορηγίες σε Γιατρούς Χωρίς Σύνορα, unicef, Αιμοδοτιό Σύλλογο ¨Κωστάκης Μεσογίτης΄’ και σε αθλητικές ομάδες.

2

Δωρεές ειδών οδικής Σήμανσης:

  • Σε περιφερειακά Τμήματα Τροχαίας, Σχολή Τυφλών, Άσυλο Παιδιού κ.λ.π.

Είναι τεράστιας σημασίας για την ΟΔΟΣΗΜΑΝΣΗ το κοινωνικό έργο για τον άνθρωπο και το περιβάλλον.

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ, ΣΥΝΔΡΟΜΗ, ΕΝΙΣΧΥΣΗ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ, ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ, ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΥΠΑΘΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ,  ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ