ΑΚΟΥΣΤΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ

ΑΚΟΥΣΤΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ

Οι ακουστικές ταινίες είναι κατασκευασμένες από ελαστοπλαστικό υλικό, χρώματος λευκού, αντανακλαστικό και αντιολισθηρό. Τοποθετούνται σε σειρά, κάθετα στην κατεύθυνση της κίνησης. Το σύστημα αποτελείται από 2 λωρίδες, οι οποίες τοποθετούνται η μία πάνω στην άλλη, έτσι ώστε να σχηματίζουν ένα πάχος της τάξεως των 5 χλσ. επάνω στο τελείωμα της επιφάνειας του δρόμου και σκοπό έχουν ένα ακουστικό και κραδασμικό αποτέλεσμα, αναγκάζοντας έτσι τον οδηγό να μειώσει ταχύτητα.

Προδιαγραφή : Y.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (ΦΕΚ 946Β/09-07-2003)

Τοποθέτηση : Η τοποθέτηση της ακουστικής ταινίας γίνεται με ειδική κόλλα σε μορφή spray.

Εφαρμογές : Διόδια, σχολεία, διαβάσεις πεζών, εργοτάξια, ισόπεδοι κόμβοι.

 

βάση QS16 βάση QS32
πάχος (mm) 1,8 3,6
πλάτος (cm) 12 8