ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΡΟΥΣΗΣ

ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΡΟΥΣΗΣ

Ο απορροφητής ενέργειας (crash caution), αποτελείται από 7 μεταλλικά στοιχεία σε μορφή κιβωτίου που περιέχουν ειδικής κατασκευής και διατομής μεταλλικούς σωλήνες. Οι σωλήνες αυτοί, με την ελεγχόμενη παραμόρφωσή τους, απορροφούν την ενέργεια της σύγκρουσης. Διαθέτει τραπεζοειδείς παρειές και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για προβλεπόμενες συγκρούσεις οχημάτων με ταχύτητα ως 120 km/h. Το πίσω άκρο του απορροφητή είναι αγκυρωμένο στο έδαφος, ενώ η υπόλοιπη κατασκευή διαθέτει ειδικές, μικρής διάστασης ρόδες, για να διευκολύνεται η ελεγχόμενη κύλιση και παραμόρφωση των μετάλλων.

Χαρακτηριστικά : Το πλάτος του απορροφητή ενέργειας είναι 110 cm, ενώ το μήκος του 7,59 m. Έχει περάσει όλα τα απαραίτητα τεστ που απαιτούνται από το νέο Ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 1317-3.

Προδιαγραφή : ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ (ΕΝ 1317-3)

Εφαρμογές : Διαχωρισμός κυκλοφορίας σε αρχή νησίδων, σε δύο ροές προς την ίδια κατεύθυνση και σε διόδια.