ΚΑΘΡΕΠΤΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΚΑΘΡΕΠΤΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΚΑΘΡΕΠΤΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ

Ο πολυκαρβονικός (PC) καθρέπτης, στηρίζεται επάνω σε σωλήνα, διαμέτρου 60 mm. Η σύνδεσή του γίνεται με την βοήθεια ειδικής μεταλλικής κατασκευής γαλβανισμένης εν θερμώ. Η συγκεκριμένη σύνδεση επιτρέπει στον καθρέπτη την μετακίνηση-περιστροφή του προς όλες τις κατευθύνσεις (δεξιά, αριστερά, επάνω και κάτω), ώστε να επιτευχθεί η κατάλληλη οπτική γωνία, που θα βοηθήσει παρέχοντας καλή ορατότητα στους διερχόμενους οδηγούς.

Χαρακτηριστικά : Η επιφάνεια του καθρέπτη κυκλοφορίας κατασκευάζεται από πολυκαρβονικό υλικό υψηλής αντοχής. Πρακτικά είναι άθραυστος. Έχει εξωτερική διάμετρο 40 cm, 60 cm και 80 cm, με κυρτή επιφάνεια, που σκοπός της είναι η αύξηση της προβαλλόμενης από τον καθρέπτη επιφάνειας.

Εφαρμογές : Χώροι στάθμευσης, αστικοί δρόμοι, αποθήκες, εργοτάξια, σχολεία, νοσοκομεία, κ.ά.

 

Τύπος (cm) Διάμετρος (cm)
D40 40
D60 60
D80 80

 

 


ΚΑΘΡΕΠΤΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΛΕΥΚΟΙ

Ο πολυκαρβονικός (PC) καθρέπτης, στηρίζεται επάνω σε σωλήνα, διαμέτρου 60 mm. Η σύνδεσή του γίνεται με την βοήθεια ειδικής μεταλλικής κατασκευής γαλβανισμένης εν θερμώ. Η συγκεκριμένη σύνδεση επιτρέπει στον καθρέπτη την μετακίνηση-περιστροφή του προς όλες τις κατευθύνσεις (δεξιά, αριστερά, επάνω και κάτω), ώστε να επιτευχθεί η κατάλληλη οπτική γωνία, που θα βοηθήσει παρέχοντας καλή ορατότητα στους διερχόμενους οδηγούς.

Χαρακτηριστικά : Η επιφάνεια του καθρέπτη κυκλοφορίας κατασκευάζεται από πολυκαρβονικό υλικό υψηλής αντοχής. Κατασκευάζεται από πολυκαρμπονικό υλικό μεγάλης αντοχής σε θραύση, σφραγισμένος σε πλαίσιο από ABS ανθεκτικό στην UV ακτινοβολία λευκό με αντανακλαστικές κόκκινες ταινίες. Πρακτικά είναι άθραυστος. Έχει εξωτερική διάμετρο 60 cm και 80 cm, με κυρτή επιφάνεια, που σκοπός της είναι η αύξηση της προβαλλόμενης από τον καθρέπτη επιφάνειας.

Εφαρμογές : Χώροι στάθμευσης, αστικοί δρόμοι, αποθήκες, εργοτάξια, σχολεία, νοσοκομεία, κ.ά.

 


ΚΑΘΡΕΠΤΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΑΚΡΥΛΙΚΟΙ

Ο ακρυλικός καθρέπτης, στηρίζεται επάνω σε σωλήνα, διαμέτρου 60 mm. Η σύνδεσή του γίνεται με την βοήθεια ειδικής μεταλλικής κατασκευής γαλβανισμένης εν θερμώ. Η συγκεκριμένη σύνδεση επιτρέπει στον καθρέπτη την μετακίνηση-περιστροφή του προς όλες τις κατευθύνσεις (δεξιά, αριστερά, επάνω και κάτω), ώστε να επιτευχθεί η κατάλληλη οπτική γωνία, που θα βοηθήσει παρέχοντας καλή ορατότητα στους διερχόμενους οδηγούς.

Χαρακτηριστικά : Η επιφάνεια του καθρέπτη κυκλοφορίας κατασκευάζεται από ακρυλικό υλικό υψηλής αντοχής. Πρακτικά είναι άθραυστος. Έχει εξωτερική διάμετρο 60 cm, με κυρτή επιφάνεια, που σκοπός της είναι η αύξηση της προβαλλόμενης από τον καθρέπτη επιφάνειας.

Εφαρμογές : Χώροι στάθμευσης, αστικοί δρόμοι, αποθήκες, εργοτάξια, σχολεία, νοσοκομεία, κ.ά.

 

Τύπος (cm) Διάμετρος (cm)
D60 60