ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

Πρόκειται για μία φορητή συσκευή μέτρησης, με την οποία μπορούμε να καταγράψουμε τα δεδομένα της κυκλοφοριακής κίνησης που χρειαζόμαστε. Η καταγραφή αυτών των δεδομένων είναι ιδιαίτερης σημασίας και σπουδαιότητας γιατί μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον σωστό μελλοντικό σχεδιασμό οδικών έργων, την συμπλήρωση ή αλλαγή της οδικής σήμανσης, την προσοχή στις κυκλοφοριακές ανάγκες των κατοίκων της περιοχής, κ.ά.

Ο μετρητής κυκλοφορίας μπορεί να καταγράψει αυτόματα τα δεδομένα κίνησης από την άκρη του δρόμου, όπου τοποθετείται επάνω σε στύλο. Με ενσωματωμένη λειτουργία μέτρησης, καταγράφει την κατηγορία του οχήματος, ώστε να μπορεί να γίνει διάκριση ανάμεσα σε βαρέα φορτηγά οχήματα, τα Ι.Χ. αυτοκίνητα (με ή χωρίς ρυμουλκούμενο. Επίσης έχει την δυνατότητα να ταξινομήσει τους χρήστες του οδικού δικτύου σε κατηγορίες.

Χαρακτηριστικά :

  • Μέτρηση των δεδομένων κίνησης χρησιμοποιώντας σύστημα ραντάρ.
  • Λογισμικό εκτίμησης αποτελεσμάτων ( απλό και αυτοεξηγούμενο).
  • Ανθεκτικό περίβλημα.