ΟΡΙΟΔΕΙΚΤΕΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ

ΟΡΙΟΔΕΙΚΤΕΣ

ΟΡΙΟΔΕΙΚΤΕΣ ΙΣΟΠΕΔΩΝ ΚΟΜΒΩΝ

Ο πλαστικός οριοδείκτης ισόπεδων κόμβων, είναι κυλινδρικής διατομής, συνολικού ύψους 1,60 m, με διάμετρο 20 cm. Κατασκευασμένος από πολυαιθυλένιο με την μέθοδο extrusion έχει επιφάνεια ομοιόμορφα λεία, χωρίς αυλακώσεις και καταλήγει σε κωνική κεφαλή.

Χαρακτηριστικά : Είναι λευκός και φέρει κόκκινη λωρίδα από αντανακλαστική μεμβράνη, πλάτους 20 cm, κάτι που κάνει εύκολη την επισήμανσή του κατά την διάρκεια της νύχτας.

Προδιαγραφή : Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

Τοποθέτηση : Τοποθετείται σε ισόπεδους κόμβους, σε βάθος πάκτωσης 30 cm, ενώ προαιρετικά φέρει ειδική πλαστική βάση για την εύκολη πάκτωσή του στο έδαφος.

Εφαρμογές : Ισόπεδοι κόμβοι οδικών δικτύων.

 

 

ΟΡΙΟΔΕΙΚΤΕΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΠΟΛΥΒΙΝΥΛΟΧΛΩΡΙΔΙΟ ΤΥΠΟΥ PVCHI

Χρησιμοποιείται για την οριοθέτηση του καταστρώματος των δρόμων ώστε τα όρια να γίνονται σαφώς αντιληπτά, ιδιαίτερα κατά την νυχτερινή οδήγηση.

Χαρακτηριστικά: Είναι κατασκευασμένοι από πολυβινυλοχλωριδιο με υψηλή αντοχή έναντι της ακτινοβολίας

Έχει συνολικό μήκος 1,5 μετρά. Είναι τριγωνικής διατομής και πάχους τοιχώματος 2 mm συμφώνα με την προσωρινή προδιαγραφή οριοδεικτών από πολυμερές υλικό του ΥΠΕΧΩΔΕ του 1991. Φέρει ειδικά αυτοκόλλητα, αντανακλαστικά στοιχειά διάστασης 80Χ120 mm σε κόκκινο-λευκό (κατηγορία R1, σειρά 983 της εταιρίας 3Μ) συμφώνα με την προσωρινή προδιαγραφή οριοδεικτών από πολυμερές υλικό του ΥΠΕΧΩΔΕ. Τα αντανακλαστικά στοιχειά τοποθετούνται πάνω σε μαύρη παραλληλόγραμμη λωρίδα που καλύπτει όλη την περιφέρεια της διατομής του οριοδεικτη. Φέρει σήμανση CE συμφώνα με το Ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ12899-3. Ανήκει στην κατηγορία D1δηλαδη οριοδείκτες που πακτώνονται στο έδαφος και αχρηστεύονται μετά από πρόσκρουση οχήματος.

Προδιαγραφή: Συμφώνα με την προσωπική προδιαγραφή οριοδεικτων από πολυμερές υλικό του ΥΠΕΧΩΔΕ του 1991

Τοποθέτηση: Χρησιμοποιείται για την οριοθέτηση του καταστρώματος των δρόμων ώστε τα όρια να γίνονται σαφώς αντιληπτά ιδιαίτερα κατά την νυχτερινή οδήγηση.