ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΣΤΗΘΑΙΑ NEW JERSEY

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΣΤΗΘΑΙΑ NEW JERSEY

Το πλαστικό στηθαίο ασφαλείας είναι κατασκευασμένο από πολυεθυλαίνιο υψηλής ποιότητας. Φέρει ειδικές υποδοχές για την σύνδεση, με εύκολο θηλύκωμα, πολλών ομοίων μεταξύ τους. Στο πάνω μέρος έχει οπή με πώμα για την επιθυμητή πλήρωση του στηθαίου με νερό ώστε να αυξάνεται το βάρος και η ευστάθεια του, ενώ στο κάτω άκρο έχει οπή απορροής του αποθηκευμένου νερού. Το χρώμα του είναι λευκό ή κόκκινο με βάρος 8 kg. Τυποποιημένες διαστάσεις (μήκος x ύψος x πλάτος) 100 cm x 60 cm x 46 cm.