ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΒΑΣΗΣ ΠΕΖΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΒΑΣΗΣ ΠΕΖΩΝ

Είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα για την προστασία των πεζών που κινούνται σε διάβαση. Αυξάνει την προσοχή του οδηγού, μειώνει σημαντικά τα ατυχήματα στις διαβάσεις πεζώνκάνει ασφαλέστερη τη διάβαση ακόμα και από τα πιο σκοτεινά και «τυφλά» σημεία.

Το σύστημα διάβασης πεζών περιλαμβάνει:

  • Διάβαση από ψυχροπλαστικό υλικό (διαστρούμενο ή ταινίες διαγράμμισης). Τα ψυχροπλαστικά υλικά είναι κατάλληλα για συνθήκες υψηλής κίνησης, ενώ διατηρούν τα χαρακτηριστικά τους για διάρκεια χρόνων.
  • Ανακλαστήρες οδοστρώματος με ενσωματωμένα αναλάμποντα LED στο επίπεδο του οδοστρώματος.
  • Η τροφοδοσία του γίνεται είτε με παροχή από το δίκτυο, είτε με τροφοδοσία από μικρή φωτοβολταϊκή μονάδα. Έτσι είναι δυνατή η τοποθέτησή της σε οποιοδήποτε σημείο του επαρχιακού δικτύου.
  • Η λειτουργία του είναι απλή με τη χρήση ενός κουμπιού σε κάθε ιστό.
  • Η χρονική περίοδος λειτουργίας είναι ρυθμιζόμενη, ανάλογα με το μέγεθος της διάβασης.