ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΟΚ

ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ

Πινακίδες σήμανσης ονομάζονται οι πινακίδες, που τοποθετούνται σε καίρια σημεία του οδικού δικτύου και ρυθμίζουν την κυκλοφορία των πεζών και των οχημάτων, σύμφωνα με το Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.). Όλες οι πινακίδες σήμανσης δρόμων έχουν θεσπιστεί από το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και την Τροχαία Ελληνική Αστυνομία.
Οι πινακίδες ακολουθούν τις γενικές Ευρωπαϊκές συμβάσεις, που αφορούν στη χρήση των σχημάτων και των χρωμάτων τους, για κάθε κατηγορία σήμανσης. Έτσι, οι πινακίδες, που υποδηλώνουν κίνδυνο είναι τριγωνικές με κόκκινο περίγραμμα, ενώ αυτές που περιέχουν πληροφορίες είναι ορθογώνια παραλληλόγραμμες. Επίσης, οι πινακίδες, που δίνουν εντολές είναι στρογγυλές και συγκεκριμένα, οι υποχρεωτικές πινακίδες έχουν λευκά σύμβολα πάνω σε μπλε φόντο, ενώ οι απαγορευτικές έχουν μαύρα σύμβολα σε λευκό φόντο και κόκκινο περίγραμμα.

 

LED

LED

ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ LED H ΟΔΟΣΗΜΑΝΣΗ Κ ΧΡΟΝΗΣ ΑΒΕΕ στα πλαίσια της συνεχούς εξέλιξής της και ακολουθώντας πάντα τις τεχνολογικές εξελίξεις στον τομέα της σήμανσης, κατασκευάζει και εμπορεύεται μια τεράστια γκάμα ηλεκτρονικών πινακίδων τόσο για δημόσια όσο κα...
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Οι πινακίδες ασφαλείας  έχουν βασικό σκοπό την πληροφόρηση και ενημέρωση των ατόμων για θέματα που αφορούν την πρόληψη των εργατικών ατυχημάτων. Η σήμανση ασφάλειας στους χώρους εργασίας παίζει σπουδαίο ρόλο για την επίτευξη αυτού του σκ...
ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΟΥ

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΟΥ

ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΟΥ Ο ι πληροφοριακές πινακίδες δημοσιότητας έργου είναι πινακίδες που πληροφορούν το κοινό για τα βασικά στοιχεία του έργου, δηλαδή το ν φορέα υλοποίησης (επίβλεψης), τον τίτλο (συνοπτική περιγραφή), τον ανάδοχο, το ν χρόνο ολοκλήρωσ...
ΕΙΔΙΚΕΣ

ΕΙΔΙΚΕΣ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ Π ινακίδες κατασκευασμένες με βάση τις ειδικές προδιαγραφές , απαιτήσεις και προτιμήσεις του πελάτη. Μπορούν να κατασκευαστούν με μεμβράνες αντανακλαστικές ή όχι. Με την βοήθεια της ψηφιακής εκτύπωσης είναι δυνατόν να παρουσιαστούν ιδιαίτερα σύνθετα...
ΕΝΔΕΙΞΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ RADAR

ΕΝΔΕΙΞΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ RADAR

ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΕΝΔΕΙΞΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ RADAR Οι πινακίδες ένδειξης ταχύτητας κατασκευάζονται από επίπεδο φύλλο αλουμινίου πάχους 3 mm και μεμβράνη υψηλής αντανακλαστικότητας τύπου ΙΙ ή τύπου ΙΙΙ. Βασικά στοιχεία αυτών των πινακίδων είναι ο μηχανισμός radar κα...
ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΕΣ

ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΕΣ

ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ Οι πινακίδες που χρησιμοποιούνται στην εργοταξιακή σήμανση είναι του ιδίου μεγέθους με αυτές της μόνιμης σήμανσης. Το βασικό στοιχείο της διαφοροποίησης τους είναι το κίτρινο χρώμα στο υπόβαθρό τους. Το αντανακλαστικό υλικό των εργοτ...
ΚΟΚ

ΚΟΚ

ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΚΟΚ Η κατασκευή των πινακίδων σήμανσης του Κ.Ο.Κ. διέπεται από τις ελληνικές πρότυπες τεχνικές προδιαγραφές Σ 303-74, Σ 306-74 Σ 310 και Σ 311. Τα υλικά συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού προτύπου ΕΝ 12899-1. Η συμμόρφωση...
ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ANTIGRAFFITI

ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ANTIGRAFFITI

ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ANTIGRAFFITI Με προστατευτική μεμβράνη: Αποτελούν πινακίδες με αυτοκόλλητη διαφανή μεμβράνη η οποία συνδυάζεται με όλους τους τύπους αντανακλαστικής μεμβράνης για την προστασία των πινακίδων οδικής σήμανσης από βανδαλισμού...
ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΕΜΠΟΔΙΑ & ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΕΜΠΟΔΙΑ & ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Η εταιρεία μας έχει τη δυνατότητα να κατασκευάσει μεταλλικά εμπόδια, ειδικές κατασκευές, για διάφορες χρήσεις. Τα εμπόδια αυτά επειδή κατασκευάζονται στο εργοστάσιο μας μπορούν να κατασκευαστούν σε διάφορες διαστάσεις, σε σχήματα πλαισίου κυρίως, χρησιμοποιώντας κοιλοδοκούς δ...
ΟΝΟΜΑΤΟΘΕΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΘΕΣΙΑΣ

ΟΝΟΜΑΤΟΘΕΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΘΕΣΙΑΣ

ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΟΝΟΜΑΤΟΘΕΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΘΕΣΙΑΣ Ο ι πινακίδες ονοματοθεσίας οδών κατασκευάζονται από επίπεδο ή πομπέ φύλλο αλουμινίο υ, πάχους 1 mm, διαστάσεων 50 x30 cm. Η πρόσοψη είναι βαμμένη με χρώμα φούρνου υψηλής αντοχής. Στην τυπική τους μορφή είν...
ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Οι πινακίδες κυκλοφορίας αυτοκινήτων (ευρωπινακίδες) κατασκευάζονται στην Ελλάδα σύμφωνα με το ΦΕΚ Β΄455/1982 και το ΦΕΚ 192/2004 όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα. Στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μα...
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΕΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΕΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΦΙΑΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ Η κατασκευή των πληροφοριακών πινακίδων σήμανσης διέπεται από τις πρότυπες τεχνικές προδιαγραφές. Η διάρκεια ζωής των πινακίδων κυμαίνεται από 7 έως 12 χρόνια , ανάλογα με τον χρησιμοποιούμενο τύπο της αντανακλαστικής μεμ...
ΣΧΟΛΙΚΕΣ

ΣΧΟΛΙΚΕΣ

ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ Κ ατασκευάζονται από επίπεδο φύλλο αλουμινίου σε διάφορες διαστάσεις, ανάλογα με το κείμενο και το μέγεθος των σημάτων που περιέχουν. Το χρώμα του υπόβαθρου είναι κίτρινο, με αντανακλαστικότητα τύπου ΙΙ ή τύπου ΙΙΙ. Χαρακτηριστικά ...
ΤΥΠΟΥ ΧΑΡΤΗ

ΤΥΠΟΥ ΧΑΡΤΗ

ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΤΥΠΟΥ ΧΑΡΤΗ Ο ι πινακίδες τύπου Χάρτη κατασκευάζονται περιμετρικά από προφίλ αλουμινίου ειδικής διατομής, το οποίο είναι βαμμένο ηλεκτροστατικά σε χρώμα ral 6026. Εσωτερικά της κάσας τοποθετείται ένα φύλλο durafoam πάχους 20 mm, ειδικό για εξωτερι...
ΥΛΙΚΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΥΛΙΚΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΥΛΙΚΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ Στην σήμανση του οδικού δικτύου, πολύ σημαντικό ρόλο παίζει η στήριξη των πινακίδων. Η στήριξη γίνεται επάνω σε στύλους και σε δικτυώματα. Ο ι Στύλοι στήριξης των πινακίδων είναι μεμονωμένοι , απλοί , σωληνωτοί ορθοσ...

 

 

Η ιστορία της σήμανσης:

Η σήμανση των δρόμων αρχίζει από τους Ρωμαϊκούς χρόνους. Οι Ρωμαίοι έδιναν μεγάλη σημασία στην σήμανση των δρόμων που κατασκεύαζαν με σκοπό κυρίως να δείχνουν την κατεύθυνση και την απόσταση της Ρώμης. Στη συνέχεια οι Ρωμαίοι επέκτειναν την σήμανση και για άλλες μεγάλες πόλεις.

Η σήμανση των δρόμων και κυρίως η κάθετη σήμανση ξεκινά στις αρχές της δεκαετίας του 1870 με την εμφάνιση των πρώτων ποδηλάτων ώστε να προστατεύονται οι πεζοί από την ταχύτητα των ποδηλάτων.

Το 1895 ένα σύστημα για την οδική σήμανση παρουσιάζει το Ιταλικό club Τουρισμού.

Το 1900 η League of touring organizations στο Παρίσι προτείνει προδιαγραφές για την οδική σήμανση.

Το 1903 η Βρετανική κυβέρνηση καθιερώνει τέσσερα είδη πινακίδων για την οδική σήμανση με βάση το σχήμα τους, ενώ το 1908  στο Διεθνές συνέδριο της Ρώμης συζητείται η καθιέρωση σχημάτων των πινακίδων.

Σε νέα φάση εισέρχεται η οδική σήμανση όταν το 1909 εννέα Ευρωπαϊκές κυβερνήσεις συμφωνούν στη κοινή χρήση τεσσάρων βασικών πινακίδων για την οδική σήμανση, ήτοι προτεραιότητα, στροφή (δεξιά – αριστερά) διασταύρωση οδών και διάβαση σιδηροδρομικής γραμμής.

Μεταξύ των ετών 1928 και 1949 η βιομηχανία αυτοκινήτων αναπτύσσεται ραγδαία και η Η.Π.Α. και Βρετανία καθιερώνουν ένα δικό τους σύστημα για την οδική σήμανση το οποίο τροποποιημένο χρησιμοποιούν και άλλες χώρες.

Το 1948 ιδρύεται η I.R.F. (International Road Federation) με σκοπό την συνεργασία μεταξύ των κρατών για ενιαίες δράσεις την Οδικής Ασφάλειας.

Τέλος το 1968 υπεγράφη στην Βιέννη η συμφωνία για την κατηγοριοποίηση πινακίδων για την οδική ασφάλεια.

Στην προβιομηχανική εποχή οι πινακίδες για την σήμανση μνημείων κατευθύνσεων, τοπωνύμιων κατασκευάζονταν από πέτρα, μάρμαρο, ξύλο, ενώ τον 18 και 19 αιώνα από σίδερο.

Σήμερα οι πινακίδες για την οδική σήμανση κατασκευάζονται κυρίως από αλουμίνιο λόγω των πολλαπλών πλεονεκτημάτων του.