ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Οι πινακίδες ασφαλείας  έχουν βασικό σκοπό την πληροφόρηση και ενημέρωση των ατόμων για θέματα που αφορούν την πρόληψη των εργατικών ατυχημάτων. Η σήμανση ασφάλειας στους χώρους εργασίας παίζει σπουδαίο ρόλο για την επίτευξη αυτού του σκοπού, καθώς προσελκύει την προσοχή των εργαζομένων, προειδοποιώντας τους για τους υφιστάμενους κινδύνους ή υπενθυμίζοντάς τους, συγκεκριμένες οδηγίες.
Οι πινακίδες κατασκευάζονται από επίπεδο φύλλο αλουμινίου και αυτοκόλλητα βινύλια. Χωρίζονται σε πέντε κύριες κατηγορίες με βάση το χρώμα και το βασικό σχήμα του σήματος ως εξής: Απαγορευτικές, προειδοποιητικές, υποχρεωτικές, διάσωσης-βοήθειας και πυροσβεστικού υλικού. H τοποθέτηση των πινακίδων σε χώρους εργασίας είναι υποχρεωτική σύμφωνα με την οδηγία της Ε.Ο.Κ. 92158 και το ΦΕΚ 67/Α/10.4.1995. Τα υλικά συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού προτύπου ΕΝ 12899-1. Η συμμόρφωση έχει πιστοποιηθεί από αναγνωρισμένο, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οίκο του εξωτερικού