ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ

ΕΙΔΙΚΕΣ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ

Πινακίδες κατασκευασμένες με βάση τις ειδικές προδιαγραφές, απαιτήσεις και προτιμήσεις του πελάτη. Μπορούν να κατασκευαστούν με μεμβράνες αντανακλαστικές ή όχι. Με την βοήθεια της ψηφιακής εκτύπωσης είναι δυνατόν να παρουσιαστούν ιδιαίτερα σύνθετα θέματα.

Προδιαγραφή : Συμμορφώνονται με την Ευρωπαϊκή προδιαγραφή ΕΝ 12899-1. Πιστοποιητικό συμμόρφωσης CE 1922-CPR-0244.