ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΕΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΦΙΑΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ

Η κατασκευή των πληροφοριακών πινακίδων σήμανσης διέπεται από τις πρότυπες τεχνικές προδιαγραφές. Η διάρκεια ζωής των πινακίδων κυμαίνεται από 7 έως 12 χρόνια, ανάλογα με τον χρησιμοποιούμενο τύπο της αντανακλαστικής μεμβράνης. Σήμερα χρησιμοποιούνται τριών ειδών αντανακλαστικές μεμβράνες: Τύπου Ι, Τύπου ΙΙ και Τύπου ΙΙΙ. Τα υλικά που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή τους είναι επίπεδο φύλλο αλουμινίου. Εάν οι επίπεδες πληροφοριακές πινακίδες υπερβαίνουν το 1 τ.μ. θα πρέπει να ενισχύονται με πρόσθετες νευρώσεις ώστε να αποκτούν τις απαιτούμενες αντοχές. Για τις μεγαλύτερες πληροφοριακές πινακίδες γεφυρών χρησιμοποιούνται φύλλα από προφίλ αλουμινίου, τα οποία συναρμολογούμενα κατά πλάτος μεταξύ τους σχηματίζουν την τελική επιφάνεια της πινακίδας. Τα υλικά συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού προτύπου ΕΝ 12899-1. Η συμμόρφωση έχει πιστοποιηθεί από αναγνωρισμένο, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οίκο του εξωτερικού.

 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΦΩΤΕΙΝΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ

Περιγραφή : Οι φωτεινές πληροφοριακές πινακίδες κερδίζουν όλο και περισσότερο την προτίμηση των Δήμων καθώς και μεγάλων κτιριακών συγκροτημάτων. Μπορεί ο βασικός λόγος τοποθέτησής τους να είναι η ορθή πληροφόρηση των επισκεπτών και η καλή ορατότητα ακόμη και τη νύχτα, παράλληλα όμως συντελούν στην λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση των περιοχών που τοποθετούνται. Μία ακόμη καινοτομία που κάνει την προσαρμογή στο υπάρχον περιβάλλον εύκολη είναι η χρήση καλαίσθητων στύλων.

Τεχνικά χαρακτηριστικά :

  • Κατασκευή κιβωτίου από αλουμίνιο απολύτως στεγανού.
  • Στύλος στήριξης από χάλυβα ή αλουμίνιο.
  • Διαστάσεις πινακίδας: αναλόγως των αναγραφών.
  • Ύψος στύλου: αναλόγως του αριθμού των πινακίδων.
  • Λυχνίες φωτισμού φθορίου: 220 —240 V, 3 X 18 W.
  • Πίνακας απομονώσεως τάσεως από 220 V σε 12 V για την περίπτωση ατυχήματος.