ΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΠΑΡΚΑ

Η πασσαλόμπηξη είναι μία διαδικασία που παίζει σημαντικό ρόλο στη θεμελίωση μίας κατασκευής. Η εταιρεία μας με τα σύγχρονα μηχανήματα και τους εξειδικευμένους χειριστές τους  που διαθέτει έχει την ικανότητα της έμπηξης πασσάλων. Στο παρελθόν έχει εκτελέσει πασσαλόμπηξη σε έργα Φωτοβολταϊκών σε όλη την Ελληνική επικράτεια οπότε την απαραίτητη εμπειρία για να σας βοηθήσει στην κατασκευή ενός Φωτοβολταϊκού Πάρκου. Επίσης με τα μηχανήματα πασσαλοέμπηξης που διαθέτει τοποθετεί ορθοστάτες για τα στηθαία ασφαλείας οδών.