ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ-ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ-ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ-ΣΑΕΠ-2

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΑΕΠ

Τα συστήματα απορρόφησης ενέργειας τοποθετούνται σε σημεία όπου μία πρόσκρουση με το στηθαίο ασφαλείας οδών μπορεί να προκαλέσει σοβαρές ζημιές ή μπροστά από κάποιο εμπόδιο. Τα συστήματα απορρόφησης ενέργειας απορροφούν σχεδόν όλη την ενέργεια που παράγεται από την πρόσκρουση ενός οχήματος πάνω τους με συνέπεια το όχημα που προσκρούει πάνω τους να έχει ελάχιστες ζημιές. Τα ΣΑΕΠ που προσφέρει η εταιρεία μας χωρίζονται σε παράλληλα και σχήματος V, που τοποθετούνται κυρίως σε νησίδες. Τα ΣΑΕΠ έχουν πιστοποίηση σύμφωνα με το ΕΝ 1317 και η εταιρεία μας με το εξειδικευμένο προσωπικό που διαθέτει αναλαμβάνει και την τοποθέτηση τους.