Φιλανθρωπικό έργο

Χορηγίες σε Γιατρούς Χωρίς Σύνορα, unicef, Αιμοδοτιό Σύλλογο “Κωστάκης Μεσογίτης” και σε αθλητικές ομάδες.


© 2019 ODOSIMANSI ALL RIGHTS RESERVED / DWHITE PRODUCTION
All trademarks, logos and brands are property of their respective owners.
All company, product and service names used in this website are for identification purposes only.
Responsible Disclosure Policy for Security Researchers
Top