ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΣΗΜΑΝΣΗΣ 3Μ

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΣΗΜΑΝΣΗΣ 3Μ

Για την σήμανση επικίνδυνων χώρων, κτιρίων και οχημάτων, η αυτοκόλλητη ταινία σήμανσης, με φάρδος 10 cm και μήκος 25 m, είναι τύπου ζέβρας, αντανακλαστική και διατίθεται σε χρώματα λευκό-κόκκινο και κίτρινο-μαύρο. Μπορεί να εφαρμοστεί τόσο σε δάπεδο-τοίχο όσο και σε λαμαρίνα, αρκεί η επιφάνεια να είναι στεγνή και καθαρή.

Εφαρμογές : Οριοθέτηση χώρων σε αποθήκες, εργοστάσιο, εργοτάξια, επισήμανση επικίνδυνων σημείων, φορτηγών οχημάτων, κ.ά.

 

Μήκος (m) 25 25
Πλάτος (cm)

10

10

Πλάτος γραμμής (cm) 4 4
Χρώμα λευκό / κόκκινο κίτρινο / μαύρο