ΠΟΔΗΛΑΤΟΣΤΑΣΙΑ

ΠΟΔΗΛΑΤΟΣΤΑΣΙΑ

Τα ποδηλατοστάσια αποτελούνται από ένα σύστημα τριών βάσεων στήριξης και ασφάλισης ποδηλάτων, στο σύνολο μπορούν να τοποθετηθούν έξι ποδήλατα. Κατασκευάζονται από εν θερμώ γαλβανισμένους χαλυβδοσωλήνες οι οποίοι ύστερα από επεξεργασία παίρνουν κυκλικό σχήμα. Με εξαίρεση το κυκλικό κομμάτι τα υπόλοιπα τα οποία κατασκευάζονται στο εργοστάσιο μας μπορούν να έχουν οποιαδήποτε διάσταση επιθυμεί ο πελάτης. Χρησιμοποιούνται τόσο σε δημόσιους αλλά και σε ιδιωτικούς χώρους και είναι ιδιαίτερα ανθεκτικά στις καιρικές συνθήκες. Επειδή πακτώνεται στο έδαφος με βύσματα προσφέρει μεγάλη σταθερότητα. Οι διαστάσεις του είναι οι εξής:

Ύψος: 1,00Μήκος: 1,50Πλάτος: 0,75m