Διαγράμμιση οδών & οδοστρωμάτων

Είναι μία γλώσσα απλή και κατανοητή που όλοι οι οδηγοί γνωρίζουν και μιλούν. Η διαγράμμιση ορίζει τα άκρα της οδού και διαχωρίζει τις λωρίδες κίνησης των οχημάτων. Ρυθμίζει την κυκλοφορία υποδεικνύοντας τις λωρίδες επιτάχυνσης, επιβράδυνσης και στάθμευσης. Λειτουργεί ως απαγορευτικό σήμα, όταν είναι συνεχής και με ειδικά βέλη βοηθά, προειδοποιεί και κατευθύνει με ασφάλεια. Ως προς τις μορφές τους, οι διαγραμμίσεις χωρίζονται σε, διαμήκεις, γραμμές που σχεδιάζονται κατά μήκος της οδού, εγκάρσιες, αυτές που ο οδηγός συναντά κάθετα μπροστά του, και ειδικές, που περιλαμβάνουν γραμμές, επιγραφές και ειδικά σύμβολα επάνω στο οδόστρωμα. Το χρώμα, η οπισθανάκλαση, η λαμπρότητα, η αντίσταση σε ολίσθηση και η διάρκεια ζωής είναι τα βασικά χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει μια διαγράμμιση.
Ο ρόλος της οριζόντιας σήμανσης των οδών είναι ιδιαίτερα σημαντικός και εξίσου σημαντικά είναι και ο ορθός σχεδιασμός της, η χρήση των κατάλληλων χρωμάτων και η σωστή εφαρμογή τους.
Η ΟΔΟΣΗΜΑΝΣΗ κατέχει ηγετική θέση και στον τομέα των διαγραμμίσεων καθώς από το 1980 εκτελεί διαγραμμίσεις εντός και εκτός Ελλάδας με προσωπικό ειδικά εκπαιδευμένο, μηχανήματα σύγχρονης τεχνολογίας (των εταιριών HOFMANN, BORUM, GRACO) και πιστοποιημένα χρώματα (ακρυλικά, αλκυδικά, δύο συστατικών, θερμοπλαστικά και ψυχροπλαστικά).
Η ΟΔΟΣΗΜΑΝΣΗ Κ. ΧΡΟΝΗΣ ΑΒΕΕ είναι πιστοποιημένη με ISO 9001.

Προβολή όλων των 2 αποτελεσμάτων

© 2024 ODOSIMANSI ALL RIGHTS RESERVED / DWHITE PRODUCTION
All trademarks, logos and brands are property of their respective owners.
All company, product and service names used in this website are for identification purposes only.
Responsible Disclosure Policy for Security Researchers
Top
odosimansi