Πινακίδες Εργοταξιακής Σήμανσης

Περιγραφή : Οι πινακίδες που χρησιμοποιούνται στην εργοταξιακή σήμανση είναι του ιδίου μεγέθους
με αυτές της μόνιμης σήμανσης. Το βασικό στοιχείο της διαφοροποίησης τους είναι το κίτρινο χρώμα
στο υπόβαθρό τους. Το αντανακλαστικό υλικό των εργοταξιακών πινακίδων είναι μίας κατηγορίας πιο
πάνω από αυτό της μόνιμης σήμανσης που υπάρχει στο οδικό τμήμα που εκτελούνται τα έργα, δηλαδή
τύπου ΙΙ αντί για Ι ή τύπου ΙΙΙ αντί για ΙΙ.
Όλες οι πινακίδες αναγγελίας κινδύνου (Κ) και οι ρυθμιστικές (Ρ) κατασκευάζονται μέσα σε κίτρινου
υποβάθρου πλαίσια σε διαστάσεις:
Ÿ Ρυθμιστικές Ρ Φ450 τετράγωνη πινακίδα διαστάσεων 60×60 cm
Ÿ Ρυθμιστικές Ρ Φ650 τετράγωνη πινακίδα διαστάσεων 85×85 cm
Ÿ Ρυθμιστικές Ρ Φ900 τετράγωνη πινακίδα διαστάσεων 110×110 cm
Ÿ Κινδύνου Κ 060 τετράγωνη πινακίδα διαστάσεων 70×70 cm
Ÿ Κινδύνου Κ 090 τετράγωνη πινακίδα διαστάσεων 100×100 cm
Ÿ Κινδύνου Κ 120 ορθογώνια πινακίδα διαστάσεων 120×135 cm
Τεχνικά χαρακτηριστικά : Οι εργοταξιακές πινακίδες τοποθετούνται σε επαρκές ύψος ώστε να
γίνονται εύκολα αντιληπτές από τους διερχόμενους οδηγούς. Προσφέρουν υψηλή ορατότητα μέρα –
νύχτα και υπό όλες τις καιρικές συνθήκες.
Προδιαγραφή : Συμμορφώνονται με την Ευρωπαϊκή προδιαγραφή ΕΝ 12899-1. Πιστοποιητικό
συμμόρφωσης CE 1922-CPR-0244
Τοποθέτηση : Η στήριξή τους γίνεται σε συνδυασμό με σωλήνα για πάκτωση στο έδαφος σε
εργοτάξια μεγάλης διάρκειας ή με ειδικά διαμορφωμένες βάσεις για μικρής χρονικής διάρκειας
σήμανση.

© 2024 ODOSIMANSI ALL RIGHTS RESERVED / DWHITE PRODUCTION
All trademarks, logos and brands are property of their respective owners.
All company, product and service names used in this website are for identification purposes only.
Responsible Disclosure Policy for Security Researchers
Top
odosimansi