Πινακίδες Ονοματοθεσίας – Αριθμοθεσίας Οδών

Περιγραφή : Οι πινακίδες ονοματοθεσίας και αριθμοθεσίας τοποθετούνται για την εξυπηρέτηση των
κατοίκων και των επισκεπτών μιας περιοχής, ώστε να είναι εύκολη η πρόσβαση στα σημεία
ενδιαφέροντος.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Οι πινακίδες ονοματοθεσίας οδών κατασκευάζονται από επίπεδο ή πομπέ
φύλλο αλουμινίου πάχους 1mm σε διάσταση 50Χ30 cm. Η πρόσοψη είναι βαμμένη με χρώμα φούρνου
υψηλής αντοχής. Στην τυπική τους μορφή είναι μπλε και έχουν αναγραφές από αυτοκόλλητο βινύλιο
όπου αναφέρεται η λέξη «ΟΔΟΣ» και το όνομα της εκάστοτε οδού στα ελληνικά και στα λατινικά.
Οι πινακίδες αριθμοθεσίας κατασκευάζονται από επίπεδο ή πομπέ φύλλο αλουμινίου πάχους
1mm σε διάσταση15Χ12 cm. Η πρόσοψη είναι βαμμένη με χρώμα φούρνου υψηλής αντοχής. Στην
τυπική τους μορφή είναι μπλε και έχουν ρέλι και αναγραφές από αυτοκόλλητο βινύλιο λευκού
χρώματος.
Εκτός από την τυπική μορφή των πινακίδων, νέες τεχνολογίες όπως η ψηφιακή εκτύπωση,
δίνουν τη δυνατότητα για εξατομικευμένες κατασκευές με λογότυπα και μεγάλη ποικιλία στην επιλογή
των χρωμάτων.
Τοποθέτηση: Για την τοποθέτησή τους υπάρχουν οπές διαμέτρου 3mm στις τέσσερις γωνίες.

© 2024 ODOSIMANSI ALL RIGHTS RESERVED / DWHITE PRODUCTION
All trademarks, logos and brands are property of their respective owners.
All company, product and service names used in this website are for identification purposes only.
Responsible Disclosure Policy for Security Researchers
Top
odosimansi