Θεματικές Πινακίδες

Κατασκευάζονται σε υπόβαθρο αλουμινίου σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ΥΠΕΧΩΔΕ. Η πινακίδα κατασκευάζεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου. Εμφανίζει στοιχεία για την σωστή και ασφαλή λειτουργία του χώρου της παιδικής χαράς.

© 2024 ODOSIMANSI ALL RIGHTS RESERVED / DWHITE PRODUCTION
All trademarks, logos and brands are property of their respective owners.
All company, product and service names used in this website are for identification purposes only.
Responsible Disclosure Policy for Security Researchers
Top
odosimansi