Πληροφοριακές πινακίδες σήμανσης (Π) Ποδηλατοδρόμων

Συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας (νόμος 2096/1999 όπως έχει τροποποιηθεί έως σήμερα). Κατασκευάζονται από έλασμα αλουμινίου πάχους 3mm σύμφωνα με τις προδιαγραφές του ΥΠΕΧΩΔΕ.

© 2023 ODOSIMANSI ALL RIGHTS RESERVED / DWHITE PRODUCTION
All trademarks, logos and brands are property of their respective owners.
All company, product and service names used in this website are for identification purposes only.
Responsible Disclosure Policy for Security Researchers
Top
odosimansi