Πινακίδες Ασφαλείας για Χώρους Εργασίας

Περιγραφή : Οι πινακίδες ασφαλείας κατασκευάζονται από επίπεδο φύλλο αλουμινίου και
αυτοκόλλητα βινύλια. Χωρίζονται σε πέντε κύριες κατηγορίες με βάση το χρώμα και το βασικό σχήμα
του σήματος ως εξής: Απαγορευτικές, προειδοποιητικές, υποχρεωτικές, διάσωσης-βοήθειας και
πυροσβεστικού υλικού.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Τα υλικά συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού προτύπου
ΕΝ 12899-1. Η συμμόρφωση έχει πιστοποιηθεί από αναγνωρισμένο, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οίκο του
εξωτερικού. Ο εργοδότης πρέπει να προβλέπει και να εξασφαλίζει την ύπαρξη σήμανσης ασφαλείας
και υγείας κατά την εργασία σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν, όταν οι υπαρκτοί ή πιθανοί κίνδυνοι
δεν μπορούν να αποφευχθούν ή να μειωθούν επαρκώς με τα τεχνικά μέσα συλλογικής προστασίας ή με
μέτρα, μεθόδους ή διαδικασίες οργάνωσης της εργασίας.
Εφαρμογή: H τοποθέτηση των πινακίδων σε χώρους εργασίας είναι υποχρεωτική σύμφωνα με την
οδηγία της Ε.Ο.Κ. 92158 και το ΦΕΚ 67/Α/10.4.1995.

© 2024 ODOSIMANSI ALL RIGHTS RESERVED / DWHITE PRODUCTION
All trademarks, logos and brands are property of their respective owners.
All company, product and service names used in this website are for identification purposes only.
Responsible Disclosure Policy for Security Researchers
Top
odosimansi