Περιγραφή

Το αναλάμπον προειδοποιητικο φανάρι Φ200 κατηγορίας L8H είναι ιδανικό για την επισήμανση οποιαδήποτε πινακίδας. Η τροφοδοσία μπορεί να γίνει είτε με φωτοβολταϊκό πάνελ είτε με σύνδεση σε δίκτυο 220V. Η ένταση της φωτεινότητας του LED είναι αναλογικά αυξομειούμενη, έτσι ώστε την ημέρα να παρέχει την μέγιστη φωτεινότητα και το βράδυ να μειώνεται, για να μην ενοχλεί τους διερχόμενους οδηγούς. Μπορεί να προγραμματιστεί ειδικά, για λειτουργία σε συγκεκριμένες ώρες και ημέρες της εβδομάδας. Η κατασκευή έχει περιστρεφόμενη επέκταση, ώστε να είναι δυνατή η τοποθέτηση του ηλιακού πάνελ στον επιθυμητό προσανατολισμό.. Όλα τα εξαρτήματα είναι από αλουμίνιο ή γαλβανισμένο σίδηρο. Πληροί τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές  των προειδοποιητικών φαναριών σύμφωνα με το ΕΝ 12352.

© 2024 ODOSIMANSI ALL RIGHTS RESERVED / DWHITE PRODUCTION
All trademarks, logos and brands are property of their respective owners.
All company, product and service names used in this website are for identification purposes only.
Responsible Disclosure Policy for Security Researchers
Top
odosimansi