Περιγραφή

Είναι η λύση σε όλες τις εργοταξιακές ανάγκες για τη διαχείριση και τη ρύθμιση της κυκλοφορίας. Αποτελείται από τον τριπλό ή μονό σηματοδότη τεχνολογίας LED, τοποθετημένο σε σωλήνα στήριξης και μεταλλικό τροχήλατο κιβώτιο, που φέρει τον ελεγκτή κυκλοφορίας και τον συσσωρευτή. Λειτουργεί χωρίς καλώδια σύνδεσης με χρήση συσσωρευτών 12V / 180 Ah και ψηφιακή τεχνική που εξασφαλίζει ελάχιστη κατανάλωση ρεύματος.Ο προγραμματισμός της μονάδας γίνεται χειροκίνητα με τη χρήση περιστροφικών διακοπτών και ο συγχρονισμός της με το ταυτόχρονο πάτημα δύο κομβίων. Υπάρχει δυνατότητα επιλογής διαφορετικών χρόνων διέλευσης για το κάθε ρεύμα κυκλοφορίας. Σε περιπτώσεις που δεν κρίνεται απαραίτητη η λειτουργία των σηματοδοτών, μπορεί να ανασταλεί η λειτουργία τους χωρίς να διακοπεί η εσωτερική λειτουργία των ελεγκτών. Το ενταμιευμένο πρόγραμμα με το οποίο επικοινωνούν οι δύο σηματοδότες της ασύρματης μονάδας δεν χρησιμοποιεί ραδιοσήματα και έτσι δεν επηρεάζει τις συχνότητες υπηρεσιών όπως ασθενοφόρα, ραδιοφάροι, πύργοι ελέγχου αερολιμένων, κ.ά.

Η μονάδα διατίθεται σε δύο τύπους:

Αποτελείται από δύο φωτεινούς σηματοδότες, με φανούς με στοιχεία LED σύμφωνα με το ΕΝ12368, δύο τροχήλατα κιβώτια συσσωρευτών και δύο ορθοστάτες.

Αποτελείται από δύο μεταλλικούς φωτεινούς σηματοδότες με φανούς τεχνολογίας LED υψηλής φωτεινότητας. Την μονάδα συμπληρώνουν δύο τροχήλατα κιβώτια συσσωρευτών και δύο ορθοστάτες.

Πρόσθετα εξαρτήματα:

Συσσωρευτής 12V/180Ah

Σύστημα λειτουργίας με ρεύμα 220V/12V.

Σύστημα λειτουργίας με την χρήση φωτοβολταϊκού πάνελ.

Πρόσθετος εξοπλισμός έτσι ώστε σε περίπτωση εκφόρτισης να ειδοποιείται με SMS ο υπεύθυνος του έργου.

 

© 2023 ODOSIMANSI ALL RIGHTS RESERVED / DWHITE PRODUCTION
All trademarks, logos and brands are property of their respective owners.
All company, product and service names used in this website are for identification purposes only.
Responsible Disclosure Policy for Security Researchers
Top
odosimansi