Ετοιμοπαράδοτο

Περιγραφή

Η πασσαλόμπηξη είναι μία διαδικασία που παίζει σημαντικό ρόλο στη θεμελίωση μίας κατασκευής. Η εταιρεία μας με τα σύγχρονα μηχανήματα και τους εξειδικευμένους χειριστές τους  που διαθέτει έχει την ικανότητα της έμπηξης πασσάλων. Στο παρελθόν έχει εκτελέσει πασσαλόμπηξη σε έργα Φωτοβολταϊκών σε όλη την Ελληνική επικράτεια οπότε την απαραίτητη εμπειρία για να σας βοηθήσει στην κατασκευή ενός Φωτοβολταϊκού Πάρκου. Επίσης με τα μηχανήματα πασσαλοέμπηξης που διαθέτει τοποθετεί ορθοστάτες για τα στηθαία ασφαλείας οδών.

© 2024 ODOSIMANSI ALL RIGHTS RESERVED / DWHITE PRODUCTION
All trademarks, logos and brands are property of their respective owners.
All company, product and service names used in this website are for identification purposes only.
Responsible Disclosure Policy for Security Researchers
Top
odosimansi