Ετοιμοπαράδοτο

Περιγραφή

Στην σήμανση του οδικού δικτύου, πολύ σημαντικό ρόλο παίζει η στήριξη των πινακίδων. Τα Δικτυώματα είναι ειδικές κατασκευές επάνω στις οποίες στηρίζονται οι μεγάλου μεγέθους πινακίδες (για πινακίδα ίση ή μεγαλύτερη από 2 m2 και μικρότερη ή ίση από 60 m2) όταν αυτές τοποθετούνται δίπλα στον κυκλοφοριακό χώρο. Για την κατασκευή τους χρησιμοποιούνται χαλυβδοσωλήνες γαλβανισμένοι εν θερμώ διαφόρων μηκών και διαμέτρων. Αποτελούνται από δύο κατακόρυφους ιστούς σωληνωτής διατομής. Οι σωλήνες στήριξης και σταθεροποίησης συγκολλούνται οριζόντια.

Στην εργοταξιακή σήμανση, εξαιτίας της ανάγκης μεταφοράς των πινακίδων σε διαφορετικά σημεία του έργου, χρησιμοποιούνται για την στήριξή τους και τρίποδες ή ειδικές κατασκευές “Λ”.

© 2024 ODOSIMANSI ALL RIGHTS RESERVED / DWHITE PRODUCTION
All trademarks, logos and brands are property of their respective owners.
All company, product and service names used in this website are for identification purposes only.
Responsible Disclosure Policy for Security Researchers
Top
odosimansi