Ετοιμοπαράδοτο

Περιγραφή

Η εργοταξιακή διαγράμμιση είναι κατάλληλη σε περιοχές όπου εκτελούνται έργα και  απαιτείται η αλλαγή της μόνιμης οριζόντιας σήμανσης με προσωρινή εργοταξιακή διαγράμμιση. Η εταιρία μας, με εμπειρία στις διαγραμμίσεις πάνω από 40 χρόνια και προσωπικό ειδικά εκπαιδευμένο, μπορεί να επέμβει άμεσα, να αποξηλώσει την μόνιμη σήμανση και να πραγματοποιήσει την επαναδιαγράμμιση ακόμη και κατά την διάρκεια της νύχτας. Η εργοταξιακή διαγράμμιση είναι προσωρινή και γίνεται αποκλειστικά με κίτρινο χρώμα.

© 2024 ODOSIMANSI ALL RIGHTS RESERVED / DWHITE PRODUCTION
All trademarks, logos and brands are property of their respective owners.
All company, product and service names used in this website are for identification purposes only.
Responsible Disclosure Policy for Security Researchers
Top
odosimansi