Περιγραφή

Οι διαστάσεις της αφίσας ή της επεξηγηματικής πινακίδας προτείνεται να είναι τουλάχιστον
οι παρακάτω:
– Εάν ο συνολικός προϋπολογισμός της πράξης είναι άνω του 1 εκ. Ευρώ, οι
διαστάσεις πρέπει να είναι 3 μ. πλάτος Χ 4 μ. ύψος.
– Εάν ο συνολικός προϋπολογισμός είναι από 500.000 έως 1 εκ. Ευρώ, οι διαστάσεις
πρέπει να είναι 1,50 μ. πλάτος Χ 2 μ. ύψος.
– Εάν ο συνολικός προϋπολογισμός είναι άνω των 100.000 Ευρώ, πρέπει να είναι 90
εκατ. πλάτος Χ 70 εκατ. ύψος.
– Εάν ο συνολικός προϋπολογισμός είναι από 50.000 έως 100.000 Ευρώ, οι
διαστάσεις για την πινακίδα πρέπει να είναι 60 εκατ. πλάτος Χ 40 εκατ. ύψος και οι
διαστάσεις για την αφίσα μεγέθους Α3 πρέπει να είναι 29,7 εκατ. Πλάτος Χ 42 εκατ.
ύψος.

© 2023 ODOSIMANSI ALL RIGHTS RESERVED / DWHITE PRODUCTION
All trademarks, logos and brands are property of their respective owners.
All company, product and service names used in this website are for identification purposes only.
Responsible Disclosure Policy for Security Researchers
Top
odosimansi