Περιγραφή

Εύκαμπτη επαναφερόμενη πινακίδα σήμανσης τοποθετούμενες κυρίως για την υπόδειξη ύπαρξης νησίδων, διαχωριστικών λωρίδων κυκλοφορίας, πλατειών, επικίνδυνων κρασπέδων και άλλων σημείων του οδικού δικτύου. Η ειδική επαναφερόμενη βάση στήριξης επιτρέπει στην πινακίδα να επανέρχεται στην αρχική της θέση χωρίς κίνδυνο καταστροφής ή ζημιάς. Η ανακλαστική της επιφάνεια την κάνει ιδιαιτέρως ορατή στο σκοτάδι ενώ είναι διαθέσιμες με διάφορα σήματα του Κ.Ο.Κ όπως ένδειξη υποχρεωτικής διέλευσης μόνο από την δεξιά πλευρά της νησίδας ή του εμποδίου(Ρ-52δ, Ρ-52α, Ρ-53, Ρ-29)

© 2024 ODOSIMANSI ALL RIGHTS RESERVED / DWHITE PRODUCTION
All trademarks, logos and brands are property of their respective owners.
All company, product and service names used in this website are for identification purposes only.
Responsible Disclosure Policy for Security Researchers
Top
odosimansi