Οριοδείκτης Οδοστρώματος από Πολυβινυλοχλωρίδιο Τύπου PVC–HI

Ετοιμοπαράδοτο

Περιγραφή

ΟΡΙΟΔΕΙΚΤΕΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΠΟΛΥΒΙΝΥΛΟΧΛΩΡΙΔΙΟ ΤΥΠΟΥ PVCHI

Χρησιμοποιείται για την οριοθέτηση του καταστρώματος των δρόμων ώστε τα όρια να γίνονται σαφώς αντιληπτά, ιδιαίτερα κατά την νυχτερινή οδήγηση.

Χαρακτηριστικά: Είναι κατασκευασμένοι από πολυβινυλοχλωριδιο με υψηλή αντοχή έναντι της ακτινοβολίας

Έχει συνολικό μήκος 1,5 μετρά. Είναι τριγωνικής διατομής και πάχους τοιχώματος 2 mmσυμφώνα με την προσωρινή προδιαγραφή οριοδεικτών από πολυμερές υλικό του ΥΠΕΧΩΔΕ του 1991. Φέρει ειδικά αυτοκόλλητα, αντανακλαστικά στοιχειά διάστασης 80Χ120 mm σε κόκκινο-λευκό (κατηγορία R1, σειρά 983 της εταιρίας 3Μ) συμφώνα με την προσωρινή προδιαγραφή οριοδεικτών από πολυμερές υλικό του ΥΠΕΧΩΔΕ. Τα αντανακλαστικά στοιχειά τοποθετούνται πάνω σε μαύρη παραλληλόγραμμη λωρίδα που καλύπτει όλη την περιφέρεια της διατομής του οριοδεικτη. Φέρει σήμανση CE συμφώνα με το Ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ12899-3. Ανήκει στην κατηγορία D1δηλαδη οριοδείκτες που πακτώνονται στο έδαφος και αχρηστεύονται μετά από πρόσκρουση οχήματος.

Προδιαγραφή: Συμφώνα με την προσωπική προδιαγραφή οριοδεικτων από πολυμερές υλικό του ΥΠΕΧΩΔΕ του 1991

Τοποθέτηση: Χρησιμοποιείται για την οριοθέτηση του καταστρώματος των δρόμων ώστε τα όρια να γίνονται σαφώς αντιληπτά ιδιαίτερα κατά την νυχτερινή οδήγηση.

© 2024 ODOSIMANSI ALL RIGHTS RESERVED / DWHITE PRODUCTION
All trademarks, logos and brands are property of their respective owners.
All company, product and service names used in this website are for identification purposes only.
Responsible Disclosure Policy for Security Researchers
Top
odosimansi