Περιγραφή

Κατάλληλο για να προστατεύει υπόγεια καλώδια. Επίσης συμβάλλει στην άμεση επισήμανση του αντίστοιχου υπόγειου καλωδίου. Τοποθετείται σχετικά εύκολα και έχει υψηλή αντίσταση στη σήψη.

Χαρακτηριστικά :Το προστατευτικό πλέγμα περίφραξης είναι κατασκευασμένο από πολυαιθυλένιο υψηλής αντοχής, χρώματος πορτοκαλί, μπλέ, κίτρινο, καφέ και πράσινο. Είναι υλικό ανθεκτικό στην έκθεση σε εξωτερικές συνθήκες. Έχει ύψος 30 cm και μήκος 100 m.

Εφαρμογές : Σε εκσκαφές και κατασκευή υπογείων δικτύων αγωγών και καλωδίων.

© 2021 ODOSIMANSI ALL RIGHTS RESERVED / DWHITE PRODUCTION
All trademarks, logos and brands are property of their respective owners.
All company, product and service names used in this website are for identification purposes only.
Responsible Disclosure Policy for Security Researchers
Top
odosimansi