Ετοιμοπαράδοτο

Περιγραφή

Στην σήμανση του οδικού δικτύου, πολύ σημαντικό ρόλο παίζει η στήριξη των πινακίδων. Οι Στύλοι στήριξης των πινακίδων είναι μεμονωμένοι, απλοί, σωληνωτοί ορθοστάτες (κυκλικής ή ορθογωνικής διατομής). Είναι φέροντα στοιχεία επί των οποίων στηρίζονται οι σχετικά μικρού μεγέθους πινακίδες (< 2 m2) όταν αυτές τοποθετούνται δίπλα στον κυκλοφοριακό χώρο. Κατασκευάζονται από χαλυβδοσωλήνες γαλβανισμένους εν θερμώ,διαφόρων μηκών και εξωτερικών διαμέτρων, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 12899 και ΕΝ 10255.

ΣΩΛΗΝΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ

Οι σωλήνες στήριξης είναι φέροντα στοιχεία επί των οποίων στηρίζονται οι σχετικά μικρού μεγέθους πινακίδες (<2m2) όταν αυτές τοποθετούνται δίπλα στον κυκλοφοριακό χώρο. Κατασκευάζονται από χαλυβδοσωλήνες γαλβανισμένους εν θερμώ διαφόρων μηκών και εξωτερικών διαμέτρων σύμφωνα με Πρότυπη Τεχνική Προδιαγραφή περί Μεταλλικών Στύλων Στήριξης Πινακίδων που έχει εγκριθεί με την ΒΜ5/Ο/40124/30.09.80 απόφαση (ΦΕΚ 1061/Β/13.10.80) του Υπουργού Δημοσίων Έργων όπως έχει διορθωθεί και ισχύει σήμερα. Η εταιρεία μας μπορεί να κόψει τους σωλήνες στο επιθυμητό μήκος και να δημιουργήσει τις κατάλληλες οπές για την τοποθέτηση των πινακίδων σε οποιαδήποτε διάμετρο ζητηθεί.

© 2024 ODOSIMANSI ALL RIGHTS RESERVED / DWHITE PRODUCTION
All trademarks, logos and brands are property of their respective owners.
All company, product and service names used in this website are for identification purposes only.
Responsible Disclosure Policy for Security Researchers
Top
odosimansi