Ετοιμοπαράδοτο

Περιγραφή

Τα υάλινα αντανακλαστικά σφαιρίδια διαγράμμισης οδών είναι απαραίτητο συστατικό για τις διαγραμμίσεις οδοστρώματος. Η συμβολή τους στην οδική ασφάλεια είναι αρκετά μεγάλη καθότι ενσωματώνονται στα χρώματα διαγράμμισης και αντανακλούν το φώς των προβολέων των οχημάτων καθιστώντας την διαγράμμιση ορατή στους οδηγούς, ακόμα και από μεγάλη απόσταση αλλά και κατά την διάρκεια της νύχτας.Τα γυάλινα σφαιρίδια πρέπει να είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές ΥΠΕΧΩΔΕ και με τα ελληνικά – ευρωπαϊκά πρότυπα ΕΛΟΤ-ΕΝ 1423 και 1423/1 «υλικά επίπασης, υάλινα σφαιρίδια, αντιολισθητικά αδρανή και μείγματα αυτών», σε συνδυασμό με το Δ14β/ΟΙΚ.57023/17-04-03 έγγραφο του Κ.Ε.Δ.Ε. Όλοι οι τύποι υάλινων αντανακλαστικών σφαιριδίων μας, συνοδεύονται πάντα με πιστοποιητικό Συμμόρφωσης – Έγκρισης κατά CE και Δήλωση Συμμόρφωσης κατά CE (σύμφωνα με το Π.Δ. 334 – ΔΕΚ 176/25- 10-1994 και ΕΛΟΤ-ΕΝ 1423/Α1)..

Η ΟΔΟΣΗΜΑΝΣΗ Κ. ΧΡΟΝΗΣ ΑΒΕΕ διαθέτει σφαιρίδια τα οποια φέρουν 80% επικάλυψη πρόσφυσης και 20% επικάλυψη επίπλευσης έτσι ώστε να βελτιώνεται η πρόσφυση (ενσωμάτωση) στο στρώμα του χρώματος διαγράμμισης αλλά και να διατηρείται μεγάλη αντανακλαστικότητα που διαθέτουν καθόλη την διάρκεια ζωής της διαγράμμισης.

 

© 2024 ODOSIMANSI ALL RIGHTS RESERVED / DWHITE PRODUCTION
All trademarks, logos and brands are property of their respective owners.
All company, product and service names used in this website are for identification purposes only.
Responsible Disclosure Policy for Security Researchers
Top
odosimansi