Περιγραφή

Πινακίδες κατασκευασμένες με βάση τις ειδικές προδιαγραφές, απαιτήσεις και προτιμήσεις του πελάτη. Μπορούν να κατασκευαστούν με μεμβράνες αντανακλαστικές ή όχι. Με την βοήθεια της ψηφιακής εκτύπωσης είναι δυνατόν να παρουσιαστούν ιδιαίτερα σύνθετα θέματα.

Προδιαγραφή : Συμμορφώνονται με την Ευρωπαϊκή προδιαγραφή ΕΝ 12899-1. Πιστοποιητικό συμμόρφωσης CE 1922-CPR-0244.

© 2023 ODOSIMANSI ALL RIGHTS RESERVED / DWHITE PRODUCTION
All trademarks, logos and brands are property of their respective owners.
All company, product and service names used in this website are for identification purposes only.
Responsible Disclosure Policy for Security Researchers
Top
odosimansi