Περιγραφή

Τα υλικά αντιρρυπαντικής επάλειψης μπορούν να εφαρμοστούν σε επιφάνειες σκυροδέματος, τσιμεντοκονιάματος, σε μέταλλα, ακρυλικά ή σε άλλα υλικά. Δεν προκαλούν αλλοίωση του χρωματισμού και γενικά δεν επιφέρουν οποιαδήποτε βλάβη στην επιφάνεια που έχουν εφαρμοσθεί. Το εφαρμοζόμενο προϊόν παράγει ένα αμετάβλητο, συνεχές και ομοιόμορφο προστατευτικό φιλμ, απαλλαγμένο από φυσαλίδες, ρηγματώσεις ή άλλες ατέλειες. Η προστατευτική επάλειψη λειτουργεί σαν φράγμα μπροστά από την προστατευόμενη επιφάνεια έναντι πολλών ρύπων συμπεριλαμβανομένων των : σπρέι, ανεξίτηλων μαρκαδόρων, διαφημιστικών αυτοκόλλητων, κ.λ.π. Από το σύστημα προστασίας, τα ρυπογόνα χρώματα και βερνίκια απομακρύνονται εύκολα ενώ λόγω των υδροφοβικών και ελαιοφοβικών ιδιοτήτων της προστατευτικής επιφάνειας ορισμένοι ρύποι δεν παρουσιάζουν καμιά απολύτως πρόσφυση. Η εφαρμογή του προστατευτικού χρώματος μπορεί να γίνει με πολλούς τρόπους όπως με ψεκασμό μέσω συστημάτων airless, εφαρμογή με ρολά κλπ. Ο τρόπος εφαρμογής εξαρτάται από τις απαιτήσεις του κάθε συγκεκριμένου έργου. Ο καθαρισμός γίνεται με τη χρήση των ειδικών χημικών καθαριστικών που προτείνει ο κατασκευαστής ή/και πλύση με νερό σε υψηλή πίεση.

Οικολογικό προϊόν. (Δεν περιέχει μόλυβδο ή άλλες τοξικές ουσίες και τα υπολείμματα του καθαρισμού είναι πλήρως βιοδιασπώμενα).

ΧΡΗΣΗ :

ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ: Η βαφή στοιχείων γεφυρών, τοίχων αντιστηρίξεως, στηθαίων New Jersey, με το συνδυασμό διαφόρων αποχρώσεων προσδίδει άριστα αισθητικά αποτελέσματα, ενώ ο καθαρισμός των διαφόρων βανδαλικών μηνυμάτων επιτυγχάνεται ευχερέστατα με κατάλληλους διαλύτες και καθαριστικά.

ΣΕ ΠΟΛΕΙΣ : Η βαφή βάσεων μνημείων και αγαλμάτων καθώς και το εξωτερικό των οικοδομών (σχολεία, δημόσια ή διατηρητέα κτίρια, κ.λ.π.), αντιρρυπαντικά χρώματα, καθιστά εύκολο τον καθαρισμό από αναγραφές με σπρέϋ, μαρκαδόρους, αιθάλη κλπ. Είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για την προστασία και τον καθαρισμό των πινακίδων σημάνσεως οδών.

 

 

© 2023 ODOSIMANSI ALL RIGHTS RESERVED / DWHITE PRODUCTION
All trademarks, logos and brands are property of their respective owners.
All company, product and service names used in this website are for identification purposes only.
Responsible Disclosure Policy for Security Researchers
Top
odosimansi