Κοινωνική Ευθύνη

Η ΟΔΟΣΗΜΑΝΣΗ Κ.ΧΡΟΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε. από ετών έχει ενσωματώσει την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη στην στρατηγική της ανάπτυξής της. Πιστεύοντας ότι η εταιρεία μας, αποτελεί κομμάτι της κοινωνίας, θεωρούμε την κοινωνική ευθύνη κύρια συνιστώσα της λειτουργίας και της βιωσιμότητάς μας. Η κοινωνική υπευθυνότητα αποτελεί για εμάς ένα πολύ σημαντικό κομμάτι των δραστηριοτήτων μας, καθώς μέσα από αυτή αποδεικνύουμε έμπρακτα ότι βάζουμε στο επίκεντρο τον άνθρωπο, όχι μόνο μέσα από τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας, αλλά επιλέγοντας και έναν πιο ολιστικό τρόπο προσέγγισης των σύγχρονων αναγκών του. Ιδιαίτερα σε περιόδους όπως η σημερινή, που οι ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες δοκιμάζονται από τις οικονομικές συνθήκες, η προσφορά και η ανταπόδοση σε κοινωνικό επίπεδο οφείλουν να είναι ένας βασικός άξονας δράσης. Ακόμα η ΟΔΟΣΗΜΑΝΣΗ Κ.ΧΡΟΝΗΣ ΑΒΕΕ θεωρεί ότι η σχέση του φυσικού περιβάλλοντος με την ανθρωπότητα υπήρξε ανέκαθεν μια σχέση αλληλεπίδρασης. Στα πλαίσια αυτού, εφαρμόζουμε ένα σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης με βασικό σκοπό την καθημερινή ελαχιστοποίηση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος από την παραγωγική μας διαδικασία. Ταυτόχρονα προσπαθούμε και για την μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων μέσα από την λειτουργία των γραφείων μας εφαρμόζοντας ολοκληρωμένα εσωτερικά προγράμματα ανακύκλωσης χαρτιού, πλαστικών υλών, συσκευασιών αλουμινίου και φορητών ηλεκτρικών στηλών. Ακόμα θέτουμε σε εφαρμογή διαδικασίες για τον περιορισμό των εκτυπώσιμων σελίδων μας καθώς επίσης και την ελαχιστοποίηση της δαπάνης ηλεκτρικής ενέργειας, μέσω της αδρανοποίησης των ηλεκτρικών μας συσκευών κατά τη διάρκεια μη λειτουργίας τους. Η έκφραση κοινωνικής ευθύνης αποτελεί μέρος της επιχειρησιακής μας κουλτούρας.

ODOSIMANSI

Πινακίδες με Προστασία Anti-graffiti

Στις κλασικές μη προστατευόμενες πινακίδες σημάνσεως, πολλά είδη graffiti δεν καθαρίζουν ή με επίμονο τρίψιμο καταστρέφεται το ανακλαστικό γραφικό της πινακίδας καθιστώντας την ακατάλληλη.

περισσότερα
ODOSIMANSI

Οικολογική Διαγράμμιση

Το AquaLine είναι ένα χρώμα διαγράμμισης ενός συστατικού, από 100% ακρυλικό πολυμερές 3ης γενιάς, υψηλών στερεών, με γρήγορο στέγνωμα και υψηλή ανθεκτικότητα, με βάση το νερό που δεν επιβαρύνει το περιβάλλον για την εφαρμογή με μηχάνημα ψεκασμού airless.

περισσότερα
ODOSIMANSI

Στηθαία

Τα συστήματα αναχαίτισης οχημάτων (ΣΑΟ) ή ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΗΘΑΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ έχουν σκοπό τη συγκράτηση κάθε οχήματος που παρεκκλίνει από την κανονική πορεία.

περισσότερα

Νέα Προϊόντα

© 2024 ODOSIMANSI ALL RIGHTS RESERVED / DWHITE PRODUCTION
All trademarks, logos and brands are property of their respective owners.
All company, product and service names used in this website are for identification purposes only.
Responsible Disclosure Policy for Security Researchers
Top
odosimansi