Περιγραφή

Ακρυλικός ημισφαιρικός καθρέφτης 4ων κατευθύνσεων με περιοχή θέασης 360 μοιρών. Ένας εξαιρετικός τρόπος για την πρόληψη ατυχημάτων σε τυφλές γωνίες, διασταυρώσεις ,εισόδους και εξόδους .Όσο μεγαλύτερο είναι το μέγεθος του θόλου ,τόσο μεγαλύτερη είναι και η περιοχή που θα καλύψει . Η τοποθέτηση του γίνεται συνήθως στο ταβάνι με τη χρήση βιδών σε προ-τρυπημένες οπές στην φλάντζα του θόλου.

© 2024 ODOSIMANSI ALL RIGHTS RESERVED / DWHITE PRODUCTION
All trademarks, logos and brands are property of their respective owners.
All company, product and service names used in this website are for identification purposes only.
Responsible Disclosure Policy for Security Researchers
Top
odosimansi