Περιγραφή

Αναλάμπων διπλό βέλος με 15 λάμπες φ100 φωτεινή ένδειξη <<δεξιά>> ή <<αριστερά>> .Η ένδειξη γίνεται ορατή από απόσταση μεγαλύτερη των 500 μέτρων με αποτέλεσμα να δίνεται στον οδηγό ο απαιτούμενος χρόνος ώστε να μειώσει ταχύτητα ή να προετοιμαστεί για να αλλάξει λωρίδα ,ενώ προστατεύει και τους εργαζομένους στην συντήρηση αυτοκινητοδρόμων όταν βρίσκεται τοποθετημένο επάνω σε βραδυκίνητο όχημα. Εναρμονισμένο με το ΕΝ12352.

© 2024 ODOSIMANSI ALL RIGHTS RESERVED / DWHITE PRODUCTION
All trademarks, logos and brands are property of their respective owners.
All company, product and service names used in this website are for identification purposes only.
Responsible Disclosure Policy for Security Researchers
Top
odosimansi