Περιγραφή

Πλέγμα υπόγειων δικτύων πορτοκαλί χρώματος ειδικό για την προειδοποίηση και ενημέρωση υπογείου δικτύου αερίων-χημικών προϊόντων(εκτός από υδρογονάνθρακες και εύφλεκτα αέρια).

Ρολό 100 μ., ύψος 0,30 μ.,

Μάτι πλέγματος 120×30 mm,

© 2024 ODOSIMANSI ALL RIGHTS RESERVED / DWHITE PRODUCTION
All trademarks, logos and brands are property of their respective owners.
All company, product and service names used in this website are for identification purposes only.
Responsible Disclosure Policy for Security Researchers
Top
odosimansi